Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen

Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen -hanke on yksi opetusministeriön rahoittamista kärkihankkeista, joiden tarkoituksena on nopeuttaa maan hallitusohjelman mukaisesti opiskelijoiden siirtymistä työelämään.

Päätös vähän yli kolmen miljoonan euron hankerahoituksesta saatiin helmikuussa 2017. Hankekausi kestää 31.12.2019 asti. Tätä kärkihanketta koordinoi Turun yliopisto. Hankkeen johtajana toimii opetuksesta vastaava vararehtori Riitta Pyykkö.

Tämä kärkihanke koostuu kolmesta alahankkeesta:

  • UNIPS-hankkeesta,
  • Opetushenkilökunnan digitaidot ajantasalle hankkeesta sekä
  • HELLA – Higher Education Learning Lab -hankkeesta.

Opetushenkilökunnan digitaidot ajantasalle hanke koostuu edelleen neljästä osakokonaisuudesta: ISY:n flipped learning -hankkeesta, Jyväskylän digi-kummit hankkeesta, Taideyliopiston hankkeesta ja Turun yliopiston opetuksenkehittämisen hankkeesta.

Hankkeelle on asetettu 15.5.2017 ohjausryhmä. Ohjausryhmässä ovat mukana:
Riitta Pyykkö, puheenjohtaja
Joni Kajander, TYY:n edustaja
Ulla Klemola, JYU
Mari Murtonen, TY
Christina Nygren-Landgärds (ÅA) (varapuheenjohtaja)
Anna Parpala (HY)
Erkko Sointu (ISY)
Michael Uljens (ÅA)
Minna Vuorio-Lehti (sihteeri)

> Lisätietoja hankkeesta saat Minna Vuorio-Lehdeltä