HELLA-hanke

HELLA – Higher Education Learning Lab on korkeakoulupedagogiikan tutkimusperustainen ja tutkimuksellisesti tuettu kehittämishanke, jossa kehitetään ja pilotoidaan uutta monikielistä 60 op:n korkeakoulupedagogista opintokokonaisuutta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tarpeisiin.

HELLA-hanke rakentuu kolmesta pääosiosta (Work Package 1-3), joissa jokaisessa hankkeen kehitystyöhön osallistuu asiantuntijoita useasta eri korkeakoulusta. Korkeakoulupedagogiikan ensisijaisena kohderyhmänä ovat korkeakoulujen opettajat ja kehittämishankkeiden kautta myös korkeakouluopiskelijat. Korkeakoulujen pedagoginen kehittämistyö on mitä suurimmassa määrin myös korkeakouluinstituutioiden johtamista. Hankkeen yhtenä osa-alueena on kehittää korkeakoulupedagogiikan yhteistyömuotoja, jotka otetaan käyttöön vuoden 2020 alusta, HELLA-hankkeen päätyttyä vuonna 2019.

> Lisätietoja Hella-hankkeesta hankkeen omilta www-sivulta