Säkra
säkerheten
i skolan

TRYGG i skolan 2022-2023

Tillsammans gör vi en trygg skola

TRYGG i skolan projektet har som mål att förenhetliga hanteringen av grundskolornas säkerhet på nationell nivå och erbjuda grundskolorna mångsidigt material för att utveckla tryggheten i skolan. Projektets startades på 18.3.2022. Vi konstruerar och uppdaterar sidorna!

 

News