Vanliga frågor

Här får du svar på ofta ställda frågor.

Vilka är TRYGG i skolans mål?

Vilket är projektets tidsramar?

Projektets tidsplan:

Vad kostar det för deltagande skola?

Projektet erbjuder gratis fortbildning, men vikarielöner ersätts inte.

Får deltagande skolor ersättning?

Nej.

Var ordnas fortbildningen?

I första hand i den egna skolan eller på nätet.