UKK

Tältä sivulta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Mitkä ovat ONNI-hankkeen tavoitteet?

ONNI-hankkeen tavoitteena on…

Millaisella aikataululla ONNI-hanke toteutetaan?

Hankkeen aikataulu on esitetty alla:

Saavatko hankkeeseen osallistuvat koulut kulukorvauksia??

Hanke tarjoaa ilmaisia materiaaleja, täydennyskoulutusta ja mentorointia. Koulutuksiin osallistuvien työntekijöiden kuluja, kuten matkoja ja sijaisten palkkaamisen kuluja ei makseta.  Näistä hankekoulut huolehtivat itse.

Maksetaanko kouluille hankkeeseen osallistumisesta?

Ei.

Mitä hankkeeseen osallistuminen edellyttää koululta?

Hankkeeseen osallistuminen edellyttää koulun henkilöstön sitoutumista ja esimerkiksi koulutuksiin osallistumista. Emme edellytä laajaa raportointia. Kehitysohjelmaan osallistuvalta koululta edellytämme suunnitelmaa kurinpidollisten toimenpiteiden ja kasvatuskeskustelun pitämiseen, järjestyssääntöjä, ja järjestelmää, jonne puuttumiskeinot kirjataan (Wilma, Helmi tms.)