UKK

Tältä sivulta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Mitkä ovat ONNI-hankkeen tavoitteet?

ONNI-hankkeen perustehtävänä on tarjota tutkimusperustaisia, käytännöllisiä ja valtakunnallisesti sovellettavia ratkaisuja perusopetuksen koulujen ja oppimisyhteisöjen turvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin arvioimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Millaisella aikataululla ONNI-hanke toteutetaan?

ONNI-hanke käynnistettiin maaliskuussa 2022. Lukuvuoden 2022-2023 aikana hankkeen pilottikoulut toteuttavat kehittämissuunnitelmaan kirjaamiaan toimenpiteitä mentorin tuella. Hankkeen kontrollikoulujen turvallisuuden tilannekuvat muodostetaan saman lukuvuoden alussa ja lopussa. Hanke päättyy 31.10.2023, mutta hankkeen tuottamia julkaisuja ja ratkaisuja  perusopetuksen koulujen ja oppimisyhteisöjen turvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin arvioimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi jaetaan myös hankkeen päätyttyä.

Saavatko hankkeeseen osallistuvat koulut kulukorvauksia?

Koulutuksiin osallistuvien työntekijöiden kuluja, kuten majoituskuluja tai sijaisten palkkaamisen kuluja ei makseta. Näistä hankekoulut huolehtivat itse.

Maksetaanko kouluille hankkeeseen osallistumisesta?

Kouluille ei makseta palkkioita hankkeeseen osallistumisesta. Hankkeeseen osallistuvat kontrollikoulut saavat hankkeesta ajankohtaisen tilannekuvan koulunsa turvallisuudesta. Hankkeen aikana pilottikoulut taas saavat käyttöönsä materiaaleja, täydennyskoulutusta ja mentorointia maksutta. Hankkeen päätyttyä näitä materiaaleja ja toimintamalleja tarjotaan valtakunnalliseen levitykseen.

Mitä hankkeeseen osallistuminen edellyttää koululta?

Hankkeeseen osallistuminen edellyttää koulun henkilöstön sitoutumista ja esimerkiksi koulutuksiin osallistumista. Emme edellytä laajaa raportointia. Kehitysohjelmaan osallistuvalta koululta edellytämme suunnitelmaa kurinpidollisten toimenpiteiden ja kasvatuskeskustelun pitämiseen, järjestyssääntöjä, ja järjestelmää, jonne puuttumiskeinot kirjataan (Wilma, Helmi tms.)