Tutkimusta

Tältä sivulta löydät oppilaitosturvallisuuteen liittyvää ja hankkeen puitteissa julkaistua tutkimusta.

Tuurilla vai taidolla? – Turvallisuusjohtaminen perusopetuksen koulujen omatoimisen varautumisen arvioinnin (OVA) perusteella
Käsityön työturvallisuusopas – Perusopetuksen teknisen työn ja tekstiilityön opetukseen
”Pitää lapsiin valaa se usko, että me oikeasti seistään sun rinnalla” – epäsuoran kouluväkivallan ilmeneminen ja puuttumiskeinot Uudenmaan peruskouluissa
Reducing Occupational Safety Incidents as a Precondition to Teaching Technology in Special Education
Safety Culture in Craft, Design and Technology Workshops
Toistuvan käytännön harjoittelun merkitys organisaation toimijoiden paloturvallisuusosaamisessa – tarkastelussa opettajankoulutus
Edusafe-projektin loppuraportti: Turvallisuuden edistäminen opetusalalla
Omatoimisen varautumisen auditointi oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin kehittäjänä
Käsityön työturvallisuus työtilojen arvioinnin perusteella
Turvallinen oppimisympäristö, oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuskasvatus – käsitteellistä pohdintaa ja kehittämishaasteita
Yleissivistävän turvallisuuskasvatuksen haasteet
Koronapandemia nuorten turvallisuuskäsitysten määrittäjänä
Perusopetuksen oppilaiden turvallisuusosaamisesta
Turva(llisuus)kävely opetusmenetelmänä: mitä, miksi ja miten?
Turvallisuuden edistäminen oppimisympäristössä
Turvallisuusosaaminen luokanopettajaopettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa
Turvallinen koulu? Helsinkiläisten peruskoulujen turvallisuuskulttuurista ja siihen vaikuttavista tekijöistä
What happens in lessons? Risks and incidents at schools
Yläkoulun turvakurssi – turvallisuus osaksi arkielämää
Incident data in enhancing school safety: An example from Finland
Chasing Professional Phronesis in Safety and Well-being: Teacher Education Curriculum as a Case
Incidents in schools – incident analysis in developing safety management
Injuries at school: Digital application Green Cross as a safety audition tool
Koulun ulkopuoliset turvallisuusasiantuntijat opetustyön tukena
Learners’ Conceptions of Techno-Risk Tolerance
Learning Outcomes: Safety Education for Comprehensive School Pupils
Location information services in advancing automated external defibrillators (AEDs)
Opettajankoulutuksen omatoimisen varautumisen tilannekuva ja kehittämissuuntia
Riskivastuullisuus turvallisuuskasvatuksen kulttuurissa
Safe Community Designation as Quality Assurance in Local Security Planning
Safety at school context: making injuries and non-events visible with a digital application
Turvallisuuskasvatuksen tavoitteiden tilannekuva perusopetuksessa – dokumenttiaineistoon perustuvaa pohdintaa
Turvallisuuspedagogiikka ainedidaktiikan virrassa – Safety pedagogic content in the Finnish National Core Curriculum