Ajankohtaista

Turvallisuusfoorumilla palkittiin rovaniemeläinen peruskoulu ja ONNI-pilottikoulun rehtori
Tänä keväänä jo 20. kerran järjestetyllä Opetusalan turvallisuusfoorumilla jaettiin jälleen palkinto ansiokkaasta työstä opetusalan turvallisuuden edistämiseksi. Opetusalan turvallisuuspalkinto myönnettiin Rovaniemellä...
Huomaa hyvä – Miksi positiivisten turvallisuushavaintojen kerääminen koulussa kannattaa?
Pyrittäessä kehittämään koulun – tai minkä tahansa organisaation – turvallisuutta ja turvallisuuskulttuuria ajantasaisen tilannekuvan muodostaminen on tärkeää. Jotta pystytään asettamaan...
Pilottikoulujen kehittämistyö päättyy lukukauden loppuessa
Kulunut syyslukukausi lähestyy loppuaan, ja ONNI-hankkeen kannalta se merkitsee tänä vuonna myös kehittämistyön päättymistä hankekouluissa. Tutkimustyö hankkeen osalta jatkuu tiiviisti...
Turvallisemman koulun puolesta yli 30 vuoden ajan
Koulujen turvallisuuden kehittämistyö ONNI-hankkeen tukemana lähenee loppuaan. Hankkeen aikana kouluilla on ollut turvallisuustyönsä tukena oma mentori, jonka avulla on yhdessä...
Teemme yhteistyötä OKM:n, OPH:n ja AVI:en kanssa Yhdenvertaisen puuttumisen oppaan kehittämiseksi
ONNI on turvallinen koulu -hankkeessa laaditun Yhdenvertaisen puuttumisen oppaan (YPO) kehittämistyö jatkuu. Moniammatillisen kehittämistyön tavoitteena on saada oppaasta mahdollisimman toimiva...
Miten tehdään turvallinen koulu?
ONNI on turvallinen koulu -hanke pyrkii selvittämään, kuinka koulujen turvallisuutta ja turvallisuuskulttuuria voidaan systemaattisesti ja tehokkaasti arvioida, ylläpitää sekä kehittää....
Turvallisuusjohtamiseen tarvitaan kokonaisvaltaista ymmärrystä
Koulun arjessa turvallisuus nähdään usein ensisijaisesti konkreettisina käytännön ratkaisuna, teknisinä järjestelyinä, erilaisina laitteistoina ja välineinä. Toimivan turvallisuuskulttuurin luominen käsittää kuitenkin...
Koulurauha lukuvuonna 2023-24
Tänä keskiviikkona julistetaan jälleen jokavuotinen valtakunnallinen koulurauha. Tämän lukuvuoden teemana on erilaisuus on rikkaus. Teeman tarkoituksena on muistuttaa kouluympäristön syrjimättömyydestä...
Oppilaitosturvallisuustyö mentorin silmin
Kehittämistyö ruotsinkielisissä pilottikouluissa on tullut päätökseen kevätlukukauden loppuessa. Pyysimme koulujen mentoria Helga Rajalaa jakamaan kokemuksiaan koulujen kanssa tehdystä yhteistyöstä oppilaitosturvallisuuden...
Aluehallintovirastot koulujen turvallisuustyön tukena
Toimivalla sidosryhmäyhteistyöllä on tärkeä rooli koulujen turvallisuustyön toteuttamisessa. Kouluilla on useita yhteistyökumppaneita, joiden kanssa turvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään. Aluehallintovirastot ovat...
Asiantuntijalausunnoista ja käytettävyystutkimuksesta suuntaviivoja YPOn kehittämiseen
ONNI-hankkeen kehittämä Yhdenvertaisen puuttumisen opas, YPO, on ollut asiantuntijoiden lausuttavana keväällä 2023. Oppaan nykyisestä sisällöstä ja jatkokehitystarpeista lausui yhteensä kymmenen...
Pilottikoulujen onnistumisia ja haasteita turvallisuuden kehittämistyössä
ONNI-hankkeen hybriditapaamisessa maanantaina 22.5. kysyimme hankekoulujen edustajilta heidän kohtaamistaan onnistumisista ja haasteista turvallisuustyön kehittämisessä. Koulut kertoivat onnistuneensa hankkeen aikana esimerkiksi...
Kuinka uimataitoa voidaan lisätä?
Joka vuosi viikolla 20 vietetään Uimataitoviikkoa. Teemaviikon avulla muistutetaan uimataidon tärkeydestä. Tänä vuonna Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH ry) järjesti viikon alussa...
Kontulan ala-asteen koulussa opitaan arjen turvataitoja
Turvallisuusaiheisia kurssisisältöjä voidaan sisällyttää koulun valinnaisten aineiden tarjontaan. Erinomainen esimerkki tästä on ONNI-hankkeessa mukana olevan Kontulan ala-asteen koulun järjestämä Arjen turvataidot...
Tunnistamatonta riskiä on vaikea hallita
Hyvän turvallisuuskulttuurin yhteisöissä turvallisuusjohtaminen on ennakoivaa ja suunnitelmallista. Työ- tai oppimisympäristön turvallisuutta arvioidaan säännöllisin tarkastuksin ja lisäksi toteutetaan kiinteistön omavalvontaa....
ONNI esillä Yhdysvalloissa: Turvallisuusilmoituksien kerääminen avainasemassa koulun turvallisuuskulttuurin ylläpidossa ja kehittämisessä
ONNI on turvallinen koulu –hankkeen johtaja, professori Eila Lindfors esitteli hankkeessa kehitettyä turvallisuusilmoituksien keräämisen ja käsittelyn mallia Denverissä, Yhdysvalloissa, järjestetyssä...
Opetusalan Turvallisuusfoorumilla palkittiin työtä ja tutkimusta oppilaitosturvallisuuden hyväksi
Suomen Palopäällystöliiton järjestämällä Opetusalan Turvallisuusfoorumilla 12.-14.4.2023 myönnettiin tunnustuspalkinnot ONNI on turvallinen koulu -hankkeen pilottikouluna toimivalle Rauman normaalikoulun lehtori Tuija Saarivirralle...
Opetusalan Turvallisuusfoorumin julkilausuma – Kasvatuksella ja koulutuksella on tärkeä rooli turvallisen yhteiskunnan rakentamisessa
Opetusalan turvallisuusfoorumi laatii vuosittain julkilausuman opetusalan turvallisuuteen liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta. Tänä vuonna lausunnossa tuodaan esiin kasvatuksen ja koulutuksen roolia yhteiskunnan...
Yhdessä oppimista ja kuluneen vuoden summausta Opetusalan turvallisuusfoorumilla
Suomen Palopäällystöliitto (www.sppl.fi) järjesti 12.-14.4.2023 Opetusalan turvallisuusfoorumin 19. kertaa Silja Symphonylla. Tapahtuma oli historiansa suurin, kooten yli 130 osallistujaa keskustelemaan...
ONNI-hankkeessa luodaan ratkaisuja oppilaitosturvallisuuden kehittämiseen
Viime aikoina uutisoinnissa on noussut esiin oppilaitosten levottomuus. Erilaiset väärinkäytökset, häirintä ja väkivaltatapaukset kielivät nuorten pahoinvoinnista. Menneet pandemiavuodet ja tämänhetkinen...
Kiusaamisen monet muodot
Koulukiusaamisen tunnistamista vaikeuttavat sen moninaiset ilmenemistavat Tällä viikolla 14.–20.11. vietetään Lapsen oikeuksien viikkoa. Tänä vuonna teemana on lasten oikeus turvallisuuteen. Kokonaisvaltainen...
Turvallisuusosaamisen noutopöytä – kurssitarjotin hankekouluille
Syksyn aikana ONNI on turvallinen koulu -hankkeessa on käynnistetty pilottikouluille maksuttomat Turvallisuusosaamisen noutopöytä -kurssit. Kurssien monipuolisesta sisällöstä koulut pääsevät itse...
Yhdenvertaisen puuttumisen opas epäasiallisen käytöksen hallintaan
ONNI-hankkeen asiantuntijat ja hankekoulujen rehtorit ovat tuottaneet Yhdenvertaisen puuttumisen oppaan (YPO) perusasteelle. Perusopetuslaissa määritellään epäasiallisen käyttäytymisen seuraamuksia ja kurinpitotoimia. Käytännössä...
Hae meille töihin! Etsimme ONNI-hankkeeseen projektiasiantuntijaa
Etsimme projektiasiantuntijaa ONNI on turvallinen koulu –hankkeeseen, jossa luomme tutkimusperustaista mallia oppilaitosturvallisuuden kehittämiseen ja arviointiin sekä implementoimme mallia pilottikouluissa. Tehtävään...
Opiskelija – sinustako ONNI-tutkija?
Turun yliopiston opettajankoulutuksen opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä opinnäyte ONNI on turvallinen koulu -hankkeessa. Työskentely aloitetaan lukuvuonna 2022. Otamme mukaan tiimiin...
Kontulan ala-aste aloitti ONNI-lukuvuoden turvallisuusteemalla
Kontulan ala-aste on mukana ONNI-hankkeessa. Syyslukukausi alkoi Kontulassa turvallisuuskoulutuksella; henkilöstö harjoitteli alkavien palojen sammuttamista ja hätäensiapua opettajien VESO-päivänä. Turvallisuusasiat ovat...
ONNI-hankekoulut on valittu
ONNI-hankkeeseen ilmoittautui useita kouluja. Olemme valinneet kaikkiaan 20 yhteistyökoulua, joista 15:ssä toteutetaan hankkeen turvallisuustoimenpiteet lukuvuoden 2022 – 2023 aikana. Hankkeen...
Hankkeeseen haetaan kouluja yhteistyökumppaneiksi
ONNI on turvallinen koulu -hanke auttaa tekemään koulujen turvallisuuden hallinnasta yhteisöllistä ja tarjoaa monipuolisia välineitä koulujen käyttöön. Kutsumme mukaan kouluja,...