Yhteystiedot

Tällä sivulla esittelemme ONNI-hankkeen työntekijät.

Eila Lindfors Hankkeen johtaja, professori

Professori Eila Lindfors, KT on johtanut useita turvallisuuskulttuurin tutkimus-ja kehittämishankkeita. Näiden tuloksena hänen tutkimusryhmänsä on julkaissut lukuisan määrän vertaisarvioitua tutkimusta ja kehittänyt määritelmiä ja malleja turvallisuuskulttuurin tarkasteluun juuri oppilaitosympäristössä. Opiskelijoiltaan lempinimen Proffa saanut Lindfors on toiminut Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkoston (OPTUKE) puheenjohtajana sen perustamisesta vuodesta 2010 lähtien. OPTUKE on edistänyt oppilaitosturvallisuuden kehittämistä järjestämällä Suomessa kaksi kansallista ja yhden kansainvälisen tutkimussymposiumin.

Brita Somerkoski Erikoistutkija, turvallisuuspedagogiikan dosentti

Brita Somerkoski tekee varhaiskasvatukseen, oppilaitosturvallisuuteen, opetussuunnitelmiin, digitaalisiin turvallisuuspeleihin, syrjäytymiseen ja oppimistuloksiin liittyvää tutkimusta. Somerkosken väitöskirja käsitteli lasten luvatonta tulen käsittelyä. ONNI-hankkeessa Somerkosken tehtäviin kuuluvat hankkeen tutkimustoiminta ja sidosryhmäyhteistyö. Lisäksi hän toimii hankkeen johtotiimissä.

Matti Waitinen Kehityspäällikkö, FT

Matti Waitinen on Filosofian tohtori, Kasvatustieteen maisteri, Master of Security ja tietokirjailija. Waitisella on työkokemusta perusopetuksesta luokanopettajana ja rehtorina 15 vuotta, jonka lisäksi hän on toiminut aikuisopetuksessa vuodesta 1991 ja Helsingin Pelastuskoulun rehtorina 2001 – 2022. Waitinen puolusti väitöskirjaansa koulujen turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä Helsingin yliopistossa 2011. Samana vuonna hänet palkittiin Vuoden palomiehenä. Waitisella on pitkä kokemus oppilaitosten käytännön turvallisuustyöstä alkuopetuksesta yliopistoihin. Hankkeessa Waitinen vastaa pilottikoulujen henkilöstön täydennyskoulutuksesta sekä viranomais- ja sidosryhmäyhteistyöstä. Hankkeessa hän toimii myös johtotiimin jäsenenä.

Tuomo Myllö Kehityspäällikkö, KM, rehtori, turvallisuusasiantuntija, AVEKKI-kouluttaja

Tuomo Myllö on työskennellyt perusopetuksessa luokanopettajana ja rehtorina yhtenäiskoulussa 25 vuotta. Myllöllä on kokemusta oppilaitosten turvallisuustyöstä aina turvallisuussuunnitelmista käytännön koulutuksiin, jonka lisäksi hän toimii asiantuntijajäsenenä erilaisissa turvallisuustyöryhmissä. Hänen puoleensa voi kääntyä arkisissa koulun turvallisuuteen liittyvissä pulmissa, henkilöturvallisuuden aihepiirissä ja fyysisen rajoittamisen tai turvaamistoimenpiteisiin liittyvissä kysymyksissä. Hankkeessa Myllö vastaa pilottikouluissa tapahtuvasta interventio- ja kehittämistoiminnasta sekä koulujen kanssa tehtävistä sopimuksista. Myllö toimii myös hankkeen johtotiimissä.

Helga Rajala Ruotsinkielisten koulujen mentori, Pedagogiikan maisteri

Helga Rajala on ollut luokan- ja erityisluokanopettaja 30 vuotta ruotsinkielisissä kouluissa pääkaupunkiseudulla. ONNI-hankkeessa Rajala toimii ruotsinkielisten koulujen mentorina. Rajala toimii myös hankkeen johtotiimissä. Häneen voit olla yhteydessä hankkeeseen liittyvissä ruotsinkielisissä kysymyksissä.

Julia Kokki Projektiasiantuntija, FM

Julia Kokki on kesällä 2022 suomen kielen oppiaineesta valmistunut filosofian maisteri. Ennen ONNI:a Kokki on ollut mukana digitaalisen kielentutkimuksen hankkeissa. Asiantuntemusta Kokilla on erityisesti kieleen, vuorovaikutukseen ja viestintään liittyvissä kysymyksissä. Hän on mm. tutkinut pro gradu -työssään yrityksen sosiaalisen median viestinnän vaikutuskeinoja. Hankkeessa Kokki toimii projektiasiantuntijana, ja hänen vastuullaan ovat erityisesti viestintään liittyvät tehtävät sekä hankkeen tutkimuksessa avustaminen.

Miika Leino Projektiasiantuntija

Miika Leino (KM) toimii hankkeessa projektiasiantuntijana ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella käsityökasvatuksen yliopisto-opettajana. Hankkeessa Leino vastaa koulujen turvallisuusilmoituksien tutkimuksesta.

Jussi-Pekka Peltola Käsityön aineenopettaja, luokanopettaja, tutkimusavustaja, projektitutkija

Jussi-Pekka Peltola on keväällä 2022 valmistunut käsityön aineenopettaja ja luokanopettaja. ONNI-hankkeessa hän toimii tutkimusavustajana ja projektitutkijana.

Emilia Luukka Projektikoordinaattori, väitöskirjatutkija

Emilia Luukka (FM) toimii hankkeessa projektikoordinaattorina. Luukka on englannin ja espanjan aineenopettaja ja viimeistelee Tampereen yliopistolla väitöskirjaa kirjallisuudesta kielikasvatuksessa. Artikkeliväitöskirjansa ohella Luukka on opettanut englantia ja espanjaa monikielisille ja eri-ikäisille oppijoille alakoulusta aikuisopiskelijoihin. Lisäksi hän on toteuttanut erilaisia projekteja tieteellisille yhdistyksille ja seuroille sekä ammattiyhdistyksille. Luukkaan voit olla yhteydessä hankkeen käytännöllisiä aiheita koskien.

Arttu Korkeaniemi Kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja ja käsityökasvatuksen aineenopettaja

Arttu Korkeaniemi aloittaa väitöskirjatutkijana Turun yliopistolla syksyllä 2022. Hänen tutkimusalaansa on oppilaitosturvallisuuden lisäksi käsityökasvatus. ONNI-hankkeessa hän tekee laadullista tutkimusta projektitutkijana.

Marleena Pälijärvi Kasvatustieteen kandidaatti, varhaiskasvatuksen opettaja

Marleena Pälijärvi valmistuu keväällä 2022 kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriksi. ONNI-hankkeessa hän toimii tutkimusavustajana.

Anu Orvasto-Helin Kasvatustieteen opiskelija, tutkimusavustaja

Anu Orvasto-Helin opiskelee kasvatustiedettä Turun yliopiston Rauman kampuksen opettajankoulutuslaitoksella. Hän toimii ONNI-hankkeessa tutkimusavustajana.

Juuso Virta Käsityökasvatuksen opiskelija, tutkimusavustaja

Juuso Virta on lähestulkoon valmis käsityökasvatuksen kandidaatti, sivuaineenaan monialaiset opinnot.  ONNI-hankkeessa hän toimii osa-aikaisena tutkimusavustajana. Virran työpanos painottuu aineiston analyysivaiheeseen. Turvallisuuskasvatuksen vaikutuspiirissä hän on ollut kuin huomaamattaan jo lapsesta lähtien, erityisesti palokuntatoiminnan kautta. Tällä hetkellä suppeaa vapaa-aikaansa Virta käyttää Rauman VPK:ssa ja Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton LSPeL:n erinäisissä toiminnoissa.