Archeogenetics in the Archipelago -työpaja (1.-5.8.2016)

SUGRIGE-projekti järjestää workshopin ‘Archeogenetics in the Archipelago’. Workshop pidetään elokuun alussa ja se keskittyy arkeogenetiikan uusimpiin löydöksiin ja menetelmiin.

Lisätietoa workshopista (englanniksi): https://blogs.helsinki.fi/paleogenetics/events/agaworkshop/