Lisää aiheesta

Käynnissä olevia hankkeita

Human Diversity: Tutkimusprojekti (2023–), joka tarkastelee, miten ihmisten välinen vuorovaikutus vaikuttaa kulttuuriin, geeneihin, evolutiiviseen kelpoisuuteen, sairaustaakkaan ja ylisukupolvisiin ilmiöihin.

BEDLAN: Tutkimusprojekti (2009–), joka keskittyy uralilaisten kielten evoluutioon ja diversifikaatioon.

Päättyneitä hankkeita

Argeopop: Aiempi hankkeemme (2009–2013) suomalaisten esihistoriasta monitieteisessä valossa.

Elämänhistoriat hampaissa: Suomen isotooppiarkeologian uudet resurssit ja niiden soveltaminen esihistoriallisen ajan tutkimukseen (2015–2018).

Kipot ja kielet: Hanke (2019–), jossa kerätään arkeologista ja kielitieteellistä tietokantaa uralilaisten kielten vertailemiseksi ja ihmisen historian monitieteistä tutkimusta varten.

URKO: Uralilaisten kielten puhujien kielellisen, geneettisen ja kulttuurisen diversiteetin tutkimusta (2020–2022).

Muita

Kalmistopiiri: Hautausten ja ihmisjäännösten arkeologian sekä osteologian sivusto.

Suomen geneettinen hienorakenne ennen 1950-lukua: Suomen sisäinen geneettinen vaihtelu kartoilla.

Viikon juttu: Ajankohtaisia terveyteen ja tieteeseen liittyviä aiheita. Kirjoittajat ovat Helsingin yliopiston tutkijoita.