Lisää aiheesta

Käynnissä olevia hankkeita

  • Kipot ja kielet (facebook.com): Hanke (2019-), jossa kerätään arkeologista ja kielitieteellistä tietokantaa uralilaisten kielten vertailemiseksi ja ihmisen historian monitieteistä tutkimusta varten.
  • BEDLAN (bedlan.net): Tutkimusprojekti (2009–), joka keskittyy uralilaisten kielten evoluutioon ja diversifikaatioon

Päättyneitä hankkeita

  • Argeopop (helsinki.fi): Aiempi hankkeemme (2009-2013) suomalaisten esihistoriasta monitieteisessä valossa
  • Elämänhistoriat hampaissa (wordpress.com): Suomen isotooppiarkeologian uudet resurssit ja niiden soveltaminen esihistoriallisen ajan tutkimukseen  (2015–2018)

Muita