URKO – Uralilainen kolmio

Esimerkkikartta uralilaisten puhuma-alueiden poikkitieteellisestä aineistosta. Kielten puhuma-alueiden lisäksi kartta kattaa kasvillisuusvyöhykkkeet, tekstiilikeramiikan levikkialueen ja julkaistujen aDNA-näytteiden sijainnit.

Puhuja-alueiden tiedot: ks. https://www.bedlan.net/; Kasvillisuusvyöhykkeet: Binney et al. (2017); aDNA-pisteet: http://umap.openstreetmap.fr/en/map/ancient-human-dna_41837); Tekstiilikeramiikan alueet: Lavento (2001).

 

 

URKO (Uralilainen kolmio) tutkii uralilaisten kielten puhujien kielellistä, geneettistä ja kulttuurista diversiteettiä. Rakennamme verkkokäyttöliittymiä kolmeen open access -aineistoon: i) uralilaisten kielten typologinen aineisto, ii) uralilaisten kielten levinneisyysaineisto, ja iii) rautakauden, pronssikauden ja kivikauden ajan arkeologisten löytöjen aineisto Suomen alueelta. Edesauttaaksemme tämän aineiston käyttöä kehitämme laskennallisia tekniikoita joilla on mahdollista tutkia poikkitieteellisesti ihmisten (esi)historiaa ja aineistovetoisia opetusmoduleja uuden tutkijasukupolven avuksi.

Tavoitteena on edistää digitaalisten ihmistieteiden tutkimuskenttää kokonaisuudessaan aineistojen ja metodologisten innovaatioiden, erityisesti geospatiaalisen aineiston ja metodologian, kautta. Tavoitteena on myös edistää ihmishistorian poikkitieteellistä tutkimusta kehittämällä laskennallisia tilastollisia yhteistekniikoita kielellisen, kulttuurisen ja geneettisen aineiston tutkimukseen. URKO keskittyy uralilaiseen puhuma-alueeseen, josta on olemassa huomattavasti vähemmän tutkimusta kuin esimerkiksi indoeurooppalaisesta puhuma-alueesta. Korkealaatuiset aineistot, käyttöliittyvät ja analyysitekniikatauttavat integroimaan koilliseuroopan, erityisesti Itämeren alueen, historian globaaliin perspektiiviin.

URKO liittyy Turun yliopiston Kulttuurisen muistin ja yhteiskunnan muutoksen tutkimusalueeseen. URKO kuuluu myös Suomen Akatemian rahoittamiin digitaalisia ihmistieteitä edistäviin hankkeisiin. URKO pohjautuu osallistujien aikaisempiin yhteistyöhankkeisiin, ja on ensimmäinen yhteistyöhanke perusteilla olevaan Kulttuurisen ja biologisen monimuotoisuuden tutkimuskeskukseen.

Yhteystiedot (etunimi.sukunimi@utu.fi)
Hankejohtaja: Prof Päivi Onkamo, Dept of Biology https://sites.utu.fi/paleogenetics/en/

PI: Prof Sirkka Saarinen, Dept. of Finnish and Finno-Ugric Languages
PI: Adjunct prof Harri Tolvanen, Department of Geography and Geology
Koordinaattori: Dr Outi Vesakoski, Dept. of Biology/Finno-Ugric Languages, https://www.bedlan.net