Monitieteinen työpaja Uralilaisen alueen kontakteista 26.-28.8.2019

Muinaissuomalaisten geeniperimää tutkiva Sugrige-projekti ja uralilaisten kielten evoluutiota tutkiva Bedlan-hanke järjestivät elokuussa 2019 Seilissä Contacts and dispersal in the Uralic Area –työpajan. Työpajaan oli kokoontunut kansainvälinen joukko biologeja, kielitieteilijöitä ja arkeologeja pohtimaan sitä, miten eri tieteenaloja yhdistämällä voidaan tutkia ihmisten liikkeitä ja kontakteja sekä kielten ja kulttuurien muodostumista. Maantieteellinen fokus oli otsikon mukaisesti suomalais-ugrilaisten kansojen asuttamalla alueella Aasiasta Fennoskandiaan.

Yhteenveto työpajan esityksistä. Kirjoittanut Ulla Moisanen (kalmistopiiri.wordpress.com)

Työpajan ohjelma (in english)