Ylen haastattelu uuteen Human Diversity -hankkeeseen liittyen (28.4.2023)

Yle haastatteli uuden Human Diversity -hankkeen vastuullista tutkijaa Virpi Lummaata, ja päätutkijoita Päivi Onkamoa ja Outi Vesakoskea. Human Diversity -hankkeen tarkoitus on selvittää ihmisten välisten kontaktien, kuten kaupankäynnin, vaikutusta yksilöiden selviytymiseen.

Lummaa digitoi kirkonkirjoja ja rakentaa niistä sukupuita, Vesakoski soveltaa evoluutiobiologiaa kielten leviämisen ja hajoamisen tutkimukseen, ja Onkamo keskittyy muinais-DNA:n tutkimiseen. Hankkeessa hyödynnetään muinais- ja nykygeneettistä aineistoa, murrekarttoja, arkeologisia aineistoja ja dataa hallinnollisista ja ekologisista alueista. Vesakoski ja Onkamo ryhmineen työstävät muun muassa Pähkinäsaaren rauhaan liittyvää artikkelia, jossa tarkastellaan, jakaako tuolloin vedetty raja Suomen kahtia murteissa, geeneissä ja tautiperimässä. 

Human Diversity -hanke syventää ymmärrystä esimerkiksi siitä, miten suomalaisten genomit ovat muuttuneet, mihin suuntaan kielet ovat kehittyneet ja miten geneettiset alueet ja murteet ovat yhteydessä toisiinsa. Hankkeessa korostuu monitieteisyys ja tulevaisuuden haaveena olisikin laajentaa eri tiedekuntien kurssitarjontaa muun muassa suomalaisuuden historiaan ja diversiteetin kehittymiseen liittyen.

Haastattelu kokonaisuudessaan löytyy Ylen sivuilta.