Hankkeesta

PENVOL-tutkimushankkeessa tutkitaan rikosseuraamusalan, toisin sanoen vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja kolmannen sektorin eli esimerkiksi erilaisten järjestöjen ja seurakuntien välistä yhteistyötä. Rikosseuraamusalan ja kolmannen sektorin välisellä yhteistyöllä on pitkä historia, mutta siitä on vielä varsin vähän tutkimustietoa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tutkimustieto yhteistyöstä, sen eduista, haasteista ja erilaisista vaikutuksista on kuitenkin yhä tärkeämpää, koska kumppanuudet kolmannen sektorin kanssa ovat korostuneet rikosseuraamusalalla tänä päivänä.

Tässä hankkeessa kerätään tietoa rikosseuraamusalan ja kolmannen sektorin yhteistyöstä toteuttamalla henkilökunnalle kohdistetut kyselyt kaikkiin Suomen vankiloihin ja yhdyskuntaseuraamustoimistoihin. Kyselyjen tarkoituksena on selvittää ensinnäkin yhteistyön määrää ja sisältöjä eri puolella Suomea ja toiseksi kerätä tietoa erilaisista mahdollisista haasteista, eduista ja vaikutuksista, joita yhteistyöllä kolmannen sektorin kanssa nähdään olevan. Tutkimuksessa toteutetaan lisäksi vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja kolmannen sektorin toimijoiden haastatteluja. Mahdollisena lisäaineistona käytetään Rikosseuraamuslaitoksen ja kolmannen sektorin toimijoiden välisiä yhteistyösopimuksia. Tutkimusaineiston keruu suoritetaan kevään 2021 aikana.

Hankkeen tietosuojailmoitukset löytyvät alta.

Tietosuojailmoitus PENVOL_kysely

Tietosuojailmoitus_PENVOL_haastattelut