Funding

Funding now:

Arvo ja Lea Ylppö Säätiö
C.G. Sundellin säätiö
Emil Aaltosen säätiö
Lastentuatien tutkimussäätiö / Lounais-Suomen Vastatyntyneiden tutkimusrahasto
Otto A. Malmin rahasto
Suomen Lastenneurologinen Yhdistys
Suomen Lääketieteen säätiö
TYKS-säätiö
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Vastasyntyneiden tutkimussäätiö

PIPARI study group has been supported by:

Alkoholitutkimussäätiö
Arvo ja Lea Ylppö säätiö
C.G. Sundellin säätiö
Emil Aaltosen säätiö
Finska Läkaresällskapet
Gyllenbergin säätiö
Kesko
Lastentautien tutkimussäätiö / Lastenklinikoiden Kummirahasto
Lastentautien tutkimussäätiö / Lounais-Suomen Vastasyntyneiden tutkimusrahasto
Otto A. Malmin lahjoitusrahasto
Paulon säätiö
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö
Suomen Akatemia
Suomen Kulttuurirahasto
Suomen Kulttuurirahasto, Varsinais-Suomen rahasto
Suomen Lastenneurologinen Yhdistys
Suomen Lääketieteen Säätiö
TYKS-Säätiö
Valtakunnallinen kliininen tutkijakoulu
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Yrjö Jahnssonin Säätiö

Åbo Akademi / Psykologiska institutionen

PIPARI study group would like to thank all their sponsors!