Kuvaaja: Hanna Oksanen

Kohti jälkifossiilista työelämää

Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä työ kestävyysmurroksen aikakaudella

Kohti jälkifossiilista työelämää

Kohti jälkifossiilista työelämää (POFOTYÖ) on Työsuojelurahaston rahoittama tutkimushanke (2023–2024). Yhdistelemme hankkeessa sosiologista tutkimusta, johtamisen ja organisaatioiden tutkimusta ja tulevaisuudentutkimusta. Tarkastelemme ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän työelämän edellytyksiä kestävyysmurroksen aikakaudella. Kestävyysmurros edellyttäisi työn käsitteen uudelleenajattelua sekä työn rakenteiden ja työprosessien uudelleenjärjestämistä. Kestävyysmurroksen vaikutuksia työhön on tutkittu vähän ja POFOTYÖ vastaa tähän tutkimustarpeeseen.

Lue lisää

Kuva: Hanna Oksanen / Turun yliopiston viestintä

Ajankohtaista

Hankkeessa toteutunutta