Artikkelikutsu: Historian poliittinen käyttö 2000-luvulla, Historiallisen Aikakauskirjan teemanumero 4/2021 

Pseudohistoria-projekti toimittaa HAikin teemanumeron 4/2021: ”Historian poliittinen käyttö 2000-luvulla”. Lähetä artikkeliehdotuksesi 15.4. mennessä.

Historia ei loppunut kylmän sodan jälkeen liberaalin demokratian voittokulkuun, eivätkä sen myötä päättyneet myöskään historian poliittinen käyttö, väärinkäyttö tai historiasodat. 2010-luvun kriiseissä kuten Itä-Ukrainassa myös kaukainen menneisyys on ollut taistelukenttänä. Populistisilla puolueilla, erityisesti äärioikeistolla, on hankala suhde historiaan, joka voi ilmentyä niin pesäerona historialliseen fasismiin, natsismiin ja kommunismiin kuin revisionistisina tulkintoina. Verkkokeskustelut tarjoavat portinvartijoista vapaan areenan keskustelulle mutta myös tilaa näennäishistorian ja salaliittoteorioiden leviämiselle.

Historiallisen Aikakauskirjan teemanumero 4/2021 käsittelee historian poliittista käyttöä 2000-luvulla sekä Suomessa että muualla maailmassa. Artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:

  • valtioiden tai valtiollisten instituutioiden historiapolitiikka ja menneisyyden hallinta
  • historiasodat ja kilpailevat tulkinnat menneisyydestä
  • historian käyttö poliittisten liikkeiden identiteetin muodostamisessa
  • tutkimuksen politisoituminen ja poliittinen kritiikki historiantutkimusta kohtaan
  • näennäishistoria ja historiaa koskevat salaliittoteoriat
  • historiapolitiikkaa, historian käyttöä ja väärinkäyttöä, menneisyydenhallintaa ja vastaavia käsitteitä koskevat historianfilosofiset, teoreettiset ja metodologiset keskustelut

Artikkeliehdotukset (n. 400 sanaa) ja lyhyt ansio- ja julkaisuluettelo (1 sivu) tulee toimittaa sähköpostitse yhtenä liitetiedostona teemanumeron toimittajille 15.4.2020 mennessä. Teemanumeron toimittajat ovat FT Reima Välimäki (reima.valimaki@utu.fi), FT Heta Aali (heta.aali@utu.fi) ja FT Mila Oiva (mila.oiva@utu.fi). Valinnoista ilmoitetaan viimeistään 15.5.2020. Artikkelien tulee olla aiemmin julkaisemattomia ja ne palautetaan Historiallisen Aikakauskirjan OJS-järjestelmään (https://journal.fi/haik/login) 15.12.2020 mennessä, minkä jälkeen toimittajat kommentoivat niitä ja pyytävät mahdollisia muutoksia. Artikkelit vertaisarvioidaan keväällä 2021 ja lopulliset artikkelit palautetaan toimitukselle 31.8.2021 mennessä. Teemanumero ilmestyy joulukuussa 2021. Artikkelit noudattavat Historiallisen Aikakauskirjan yleisiä kirjoitusohjeita:  http://www.historiallinenaikakauskirja.fi/kirjoitusohjeet.