Tutkimusryhmä

Projektin tutkimusryhmään kuuluu johtaja, kaksi postdoc-tutkijaa, kaksi nuorempaa tutkijaa, sekä laskennallisista menetelmistä vastaava projektitutkija/tutkimusavustaja

Jäsenet

Reima Välimäki FT, projektin johtaja

Reima Välimäki on kulttuurihistorioitsija ja myöhäiskeskiajan tutkija, jota kiinnostaa keskiajan läsnäolo nykyhetkessä. Välimäki johtaa projektia ja tutkii siinä erityisesti 2000-luvun internetmedievalismin yhteyksiä 1900-luvun alkupuolen keskiaikakuvaan.

Heta Aali FT, postdoc-tutkija

Heta Aali on kulttuurihistorioitsija, joka on erikoistunut 1800-luvun medievalismiin. Hänen erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat historiankirjoituksen historia sekä keskiaikaan liittyvä historiapolitiikka. Pseudohistoria-projektissa hän tutkii 2000-luvun suomalaista medievalismia osana muuttuvaa historiakulttuuria ja laajempaa keskiaikainnostuksen ja  medievalismin tutkimuksen kenttää.

Mila Oiva FT, postdoc-tutkija (Tallinnan yliopisto)

Tallinnan yliopistossa CUDAN Open Labissa työskentelevä Mila Oiva on tiedon kiertoon ja tietokoneavusteisiin tutkimusmenetelmiin erikoistunut kulttuurihistorijoitsija. Hän tutkii Pseudohistoria –projektissa venäläistä medievalistista internet –kirjoittelua osana laajempaa tiedon kiertoa eri kommunikaatiovälineissä tarkastelevaa tutkimustaan.

Harri Hihnala FM, nuorempi tutkija

Teemu Oivo Projektitutkija

Anna Ristilä FM, projektitutkija 2019-2020

Marius Aho Tutkimusavustaja