Tutkimusryhmä

Projektin tutkimusryhmään kuuluu johtaja, kaksi postdoc-tutkijaa, yksi nuorempi tutkija sekä laskennallisista menetelmistä vastaava projektitutkija

Jäsenet

Reima Välimäki FT, projektin johtajareima.valimaki@utu.fi

Reima Välimäki on kulttuurihistorioitsija ja myöhäiskeskiajan tutkija, jota kiinnostaa keskiajan läsnäolo nykyhetkessä. Välimäki johtaa projektia ja tutkii siinä erityisesti 2000-luvun internetmedievalismin yhteyksiä 1900-luvun alkupuolen keskiaikakuvaan.

Heta Aali FT, postdoc-tutkijahtaali@utu.fi

Heta Aali on kulttuurihistorioitsija, joka on erikoistunut 1800-luvun medievalismiin. Hänen erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat historiankirjoituksen historia sekä keskiaikaan liittyvä historiapolitiikka. Pseudohistoria-projektissa hän tutkii 2000-luvun suomalaista medievalismia osana muuttuvaa historiakulttuuria ja laajempaa keskiaikainnostuksen ja  medievalismin tutkimuksen kenttää.

Mila Oiva FT, postdoc-tutkija

Harri Hihnala FM, nuorempi tutkija

Anna Ristilä FM, projektitutkija