Muinaiset kuningaskunnat ja Venäjän perustajat: pseudohistoria ja historiapolitiikka 2000-luvun Suomessa

Kolmivuotinen projekti, jossa tutkitaan Suomen ja sen lähialueiden varhaishistoriaa ja keskiaikaa koskevaa näennäistiedettä

Keskiaika on mielikuvitusta kiihottava historian ajanjakso. Se inspiroi paitsi populaarikulttuuria, myös  pseudohistoriaa eli tieteenä esiintyvää mutta sen säännöistä piittaamatonta historian kuvausta. Viime vuosina salaliittomaiset käsitykset historiasta ovat levinneet omakustanteista ja vaihtoehtoblogeista suurten lehtien kommenttiosioihin ja yleisille keskustelufoorumeille keräten tuhansia lukijoita. Äärimmillään kyse on vaikuttamaan pyrkivästä historiapolitiikasta, joka haastaa asiallisen tieteellisen keskustelun ja tiedeviestinnän. Projektin aineistona on käytännössä koko suomenkielinen internet ja vertailuaineistona venäjänkielisen internetin pseudohistorialliset keskustelut. Tutkimusryhmä yhdistää tehokkaita tietokoneavusteisia menetelmiä historioitsijoiden asiantuntemukseen. Tällä yhdistelmällä pystytään osoittamaan pseudohistoriallisten kertomusten alkuperä, leviäminen ja merkitykset 2000-luvun historiakulttuurissa ja -politiikassa.

Projektin kotipaikka on Turun yliopisto ja sitä rahoittaa vuosina 2019-2021 Emil Aaltosen säätiö

Ajankohtaista