Ansioluettelo eli CV

Ansioluettelo eli CV on tiivis selvitys hakijan saavutuksista, kokemuksesta ja osaamisesta.

Ansioluettelon sisältö

Ansioluetteloon kannattaa merkitä ainakin seuraavat asiat:

 • Päiväys
 • Henkilötiedot: nimi ja yhteystiedot. Halutessasi voit lisätä myös linkin LinkediIn-profiiliin tai portfolioon.
 • Koulutustiedot: valmiit tutkinnot ylioppilastutkinnosta alkaen, keskeneräisessä tutkinnossa merkitse aloitusaika ja arvioitu valmistumisajankohta (jos olet valmistumassa pian). Yksittäiset kurssit tai pätevyydet voit ilmoittaa otsikon ”muu koulutus” alla
 • Työkokemus järjestyksessä uusimmasta alkaen: nimike, työnantaja ja keskeiset työtehtävät sekä ajankohta kk/vvvv tarkkuudella
 • Kielitaito (arvioi taitotaso)
 • It-taidot: Microsoft Office -ohjelmistot sekä muu tietotekninen osaaminen: esim. kuvankäsittely, ohjelmointi, tilasto-ohjelmat, muut alaan liittyvät ohjelmistot (voit myös arvioida taitotason)
 • Luottamustoimet tai muu kokemus
 • Mahdolliset harrastukset
 • Mahdolliset suosittelijat yhteystietoineen

Selkeys ja silmäiltävyys

CV:n tulee olla helppolukuinen ja selkeä. Rekrytoijan kannalta on tärkeää, että CV:stä löytyy nopealla silmäilyllä tarvittavat tiedot.

Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin

 • Ilmavuus kappaleiden välissä: erottele eri työsuhteet toisistaan kappaleiden välistyksillä.
 • Vältä pitkiä tekstikappaleita. Tiivistäminen on tärkeää.
 • Otsikointi: muotoile otsikot riittävän suureksi, jotta ne erottuvat muusta tekstistä.
 • Käytä muutoin muotoiluja tehokeinona harkiten. Esimerkiksi tutkinto- ja ammattinimikkeet voi lihavoida. Vältä kursiivia, joka tekee tekstistä vaikeammin luettavan.

Vertaa esimerkiksi seuraavia esimerkkejä:

Räätälöi haettavaa paikkaa varten

Peilaa CV:tä avoimena olevan tehtävän kuvaukseen. Mitä osaamista tai ominaisuuksia tehtävässä vaaditaan? Välittyykö tämä ansioluettelossasi?

Esimerkiksi jos tehtävässä vaaditaan viestintäosaamista, voit nostaa sitä erikseen esille niiden työsuhteiden kuvauksissa, joihin on sisältynyt viestintätehtäviä. CV:n ei tarvitse olla tarkka kuvaus kaikesta kokemuksesta ja osaamisesta, vaan voit painottaa haettavan tehtävän kannalta tärkeitä osa-alueita.

Kuva

Ansioluetteloon kannattaa liittää oma kuva. Se tuo lisää persoonaa hakupapereihin. Kun olet mukana isossa rekrytointiprosessissa, kuva voi parantaa mahdollisuuksiasi jäädä paremmin rekrytoijalle mieleen.

Hyvä kuva on asiallinen, riittävässä valaistuksessa otettu, ystävällisen ja helposti lähestyttävän näköinen kuva sinusta.

Anonyymissä rekrytoinnissa kuvaa ei toivota, mutta tästä mainitaan yleensä erikseen.

Osaamispohjainen CV

Osaamispohjainen CV on vaihtoehto perinteiselle kronologiselle CV:lle. Työkokemusten ja koulutusten kronologisen luettelemisen sijaan osaamispohjaisessa CV:ssä korostuvat kokemuksen kautta hankitut taidot, jotka luokitellaan omien otsikoidensa alle.

Osaamispohjainen CV toimii erityisen hyvin, jos sinulta puuttuu relevanttia työkokemusta tai opintoja, olet vastavalmistunut tai alanvaihtaja, tai vaikka työkokemusta jo olisikin, jos haluat kertoa osaamisestasi hieman erilaisella tavalla. Osaamispohjaisessa CV:ssä on helpmpi esitellä kokemusta myös muilta elämänalueilta, kuten vapaaehtoistyöstä tai harrastuksista.

Perinteinen CV voi silti olla yhä hyvä valinta tietyillä aloilla tai työnantajilla. Mieti siis CV:n formaattia hakemasi tehtävän mukaan. Jos työnantaja ilmaisee työpaikkailmoituksessa arvostavansa osaamista ja hakijan persoonaa tutkinnon tai kokemuksen sijaan, osaamispohjainen CV voi olla toimiva formaatti.

Osaamispohjaisen CV:n rakentaminen

Yhteystietojen jälkeen ensimmäiseksi osioksi osaamispohjaisessa CV:ssä tulee lyhyt, 3-4 lauseen, profiilikuvaus, johon tyypillisesti kuuluu omien avainosaamisalueiden/ oman substanssiosaamisen kuvaus parilla lauseella, jotain mielenkiintoa herättävää omasta persoonasta/ työskentelytavoista, sekä suuntaa-antava kuvaus omista uratavoitteista. Profiilikuvauksen voi sisällyttää myös perinteiseen kronologiseen CV:hen.

Profiilikuvauksen jälkeen seuraavaksi ja osaamispohjaisen CV:n keskeisimmäksi osioksi tulee oman ydinosaamisen esittely. Osaamispohjainen CV laaditaan muutoin samalla tavalla kuin tavallinen CV, mutta erillisenä osa-alueena kootaan oman ydinosaamisen esittely. Valitse 3-6 keskeistä taitoa/ osaamisaluetta, joista laadit omat väliotsikot. Otsikoiden alla erittelet kyseistä taitoa kartuttaneen kokemuksen ja saavutukset, antaen esimerkkejä, miten olet kyseisen taidon hankkinut. Kannattaa valita taitoja, joita pidät relevantteina ja sopivina kyseiseen tehtävään.

Osaamispohjaisen CV:n loppupuolelle merkitään koulutustausta ja työhistoria tavallista CV.tä tiiviimmässä muodossa.

Esimerkkejä taidoista, joita voit listata osaamispohjaisessa CV:ssä: viestintätaidot, tiimityötaidot, johtamistaidot, ajanhallintataidot, luovuus, sopeutuvuus, kielitaito, graafinen suunnittelu, ohjelmointi, kustannuslaskenta, neuvottelutaidot, päätöksentekotaidot, data-analytiikka, ongelmanratkaisutaidot, organisointitaidot, matemaattiset taidot, taulukkolaskenta jne.

Visuaalinen CV

Tule CV-klinikalle ja saat henkilökohtaista palautetta

Rekryssä järjestetään säännöllisesti CV-klinikoita etänä, jonne voit tuoda ansioluettelosi ja saada palautetta uraohjaajiltamme. Tarkista CV-klinikoiden ajankohdat Rekryn  tapahtumakalenterista.

Rekryn CV ja hakemus -esite