Valmistuneiden työllistyminen

Rekry on seurannut Turun yliopistosta valmistuneiden sijoittumista työmarkkinoille vuodesta 1994 lähtien. Tietojen keruu on osa yliopiston laatujärjestelmää ja kerättyä palautetta hyödynnetään opintojen kehittämisessä sekä opiskelijoiden ohjauksessa.

Työllistymistietoa kerätään kahtena eri ajankohtana valmistumisen jälkeen. Sijoittumisseurantakysely lähetetään valmistumisvuotta seuraavan vuoden syksyllä ja uraseurantakysely viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Maisterien sijoittumis- ja uraseurantakyselyt lähetetään kaikille ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille, lääkäreille ja hammaslääkäreille sekä lastentarhanopettajille. Myös tohtoreille on oma työllistymiskyselynsä.

Lisätietoa sijoittumis- ja uraseurantakyselyistä löytyy intrasta.

Tutustu sijoittumis- ja uraseurantatietoon

Alla olevissa uraseurantaraporteissa tietoa voi selata valitsemiensa tiedekuntien ja tutkinto-ohjelmien mukaan. Sinisinä näkyvät tiedekunnat ja tutkinto-ohjelmat ovat mukana tuloksissa. Raporttien etusivulla näkyy oletusarvoisesti koko yliopiston tulokset.

Valintaan voi lisätä useampia tiedekunta tai tutkinto-ohjelmia pitämällä CTRL-näppäintä pohjassa. Suodattimet saa tyhjennettyä yläkulman rastista, tällöin raportissa näkyy jälleen koko yliopiston tulokset.

Kaikissa kuvioissa näkyy vastaajien määrä (n) alapuolella. Alle viiden vastaajan tutkinto-ohjelmissa tuloksia ei näytetä. Tuloksia tulkitessa huomioithan, että vastaajamäärät vaihtelevat paljon tutkinto-ohjelmittain.

Lisätietoja Rekryn tutkimustoiminnasta ja akateemisten työllistymisestä:

tutkija Juha Sainio
rekry(at)utu.fi
p. 040 749 0086

Kyselyjen tietosuojailmoituksiin pääset tutustumaan alla olevista linkeistä