Miten löydän harjoittelupaikan? Mikä on harjoittelutuki?

Rekryn Instagramissa @uturekry vietettiin syksyllä harjoitteluviikkoja. Tilillä on vastattu joka viikko yhteen usein kysyttyyn kysymykseen harjoitteluista. Alta löydät kootusti vastaukset kysymyksiin.

Tutustu myös harjoittelua koskeviin ohjesivuihin ja avoimiin paikkoihin JobTeaserissa:

Harjoittelusivut intrassa

Rekryn harjoittelupaikkatietokanta

Harjoittelu ulkomailla -sivut intrassa

Avoimet harjoittelupaikat JobTeaserissa

Miksi kannattaa lähteä harjoitteluun?

✅ Harjoittelussa pääset soveltamaan opintojesi tuomaa tietotaitoa käytännössä ja saamaan tuntumaa siihen, miltä työelämä omalla alalla näyttää.

Oman alan työkokemuksen lisäksi saat arvokkaita kontakteja oman alan asiantuntijoihin. Nämä molemmat auttavat valmistumisen jälkeisessä työllistymisessä.

Harjoittelukokemus auttaa myös löytämään suuntaa valmistumisen jälkeen. Kokemus voi olla vahvistava: ”Juuri tätä haluan tehdä”. Toisaalta harjoittelu voi tarjota myös arvokkaan havainnon siitä, että opintoja kannattaakin suunnata hieman toiseen suuntaan.

Opintojen uuden suunnan lisään harjoittelusta voi saada motivaatiota ylipäätään opintojen loppuun saattamiseen.

Ihan mukava bonuksena valtaosassa harjoittelupaikoista saa ihan hyvää palkkaa 💰

Emme julkaise opiskelijoille JobTeaserissa harjoittelupaikkoja, jotka alittavat Kelan työssäoloehdon mukaisen palkan (1331 euroa vuonna 2023).

Lisäksi yliopisto tukee riittävää palkkaa maksavia työnantajia rahallisella harjoittelutukisetelillä.

Milloin kannattaa lähteä harjoitteluun?

✅ Paras ajankohta harjoittelulle on yleensä maisterivaiheen opintojen aikana. Jos olet epävarma opintojesi suunnasta, kannattaa harjoittelu tehdä sellaisessa vaiheessa, jossa voit vielä tehdä muutoksia opintoihin.

Jos taas toivot työllistyväsi suoraan harjoittelupaikkaasi valmistumisen jälkeen, kannattaa harjoittelua säästellä lähelle valmistumista. 26 % harjoittelun tehneistä opiskelijoista on saanut jatkoa työsuhteelle samalla työnantajalla (Turun yliopiston harjoittelupalaute 2022).

Harjoittelutuen käyttöön valmistuminen ei vaikuta. Voit siis valmistua työharjoittelun aikana, kunhan aloitat harjoittelun ennen valmistumista.

Miten löytää harjoittelupaikka?

✅ Voit aloittaa katsomalla esimerkkejä aiemmista harjoittelupaikoista Rekryn harjoittelupaikkatietokannasta. Kannattaa pitää hakufiltterit laajana – usein sopivia harjoittelupaikkoja löytyy myös naapurioppiaineista.

Kun tulee aika löytää oma harjoittelupaikka

Rekry julkaisee JobTeaserissa harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Paikkoja löytyy eniten eniten joulu-helmikuussa. Jos siis etsit ensi kesäksi harjoittelupaikkaa, kannattaa aloittaa hakeminen ajoissa ⏰

Lisäksi voit seurata Turun kaupungin  harjoittelupaikkasivua, jonne kootaan kaupungin harjoittelupaikkoja. Paikat ovat tarkoitettu vain turkulaisten korkeakoulujen opiskelijoille ja niitä löytyy eniten alkuvuodesta.

Harjoittelupaikkoja löytyy myös kuntarekrystä ja muilta yleisiltä työpaikkaisvuilta. Lisäksi kannattaa seurata sinua kiinnostavien työnantajien nettisivuja. Monet löytävät harjoittelupaikan ottamalla itse suoraan yhteyttä työnantajiin.

📊 Viime vuonna joka neljäs oli löytänyt harjoittelupaikan olemalla suoraan yhteydessä kiinnostavaan työnantajaan (harjoittelupalaute 2022).

Voit laittaa sähköpostia / avoimen hakemuksen joko rekrytoinneista vastaavalle henkilölle, tai tilanteesta riippuen esimerkiksi tiiminvetäjälle tai toimitusjohtajalle.

Esittele itsesi lyhyesti ja kerro

1️⃣ Minkälaista harjoittelupaikkaa etsit

2️⃣ Miksi juuri tämä työnantaja kiinnostaa

3️⃣ Mitä osaamista tai vahvuuksia voisit tarjota työnantajan käyttöön

Voit myös kertoa, että sinulla on käytössäsi yliopiston harjoittelutuki, joten työnantaja voi laskuttaa osan palkkakustannuksistasi yliopistolta 💰

Miten pitkiä harjoittelut ovat?

✅ Harjoittelut kestävät yleensä 2-3 kuukautta.

Harjoittelutuen käyttämisen ehtona on vähintään 2 kuukauden kokopäiväinen harjoittelu, mutta kriteerit vaihtelevat oppiaineittain. Kannattaa tarkistaa oman oppiaineesi harjoittelukriteerit intranetistä tai omasta opintotoimistosta.

Harjoittelu voi olla myös pidempi kuin kolme kuukautta. Esimerkiksi yritysten Trainee-ohjelmissa on usein puolen vuoden harjoitteluita. Tällaiset harjoittelut sopivat parhaiten aivan opintojen loppuvaiheeseen, lähelle valmistumista. Voit toki tehdä pidemmän harjoittelun myös opintojen aiemmassa vaiheessa, jos se sopii suunnitelmiisi.

Mikä harjoittelutuki on?

✅ Harjoittelutuki on rahallinen kannustin työnantajille, jotka palkkaavat Turun yliopiston opiskelijoita harjoitteluun ja maksavat siitä riittävän palkan.

💰 Riittävä palkka on sidoksissa Kelan työssäoloehtoon, joka nousee vuosittain. Tänä vuonna harjoittelutuen käyttöön riittävä vähimmäispalkka on 1331 euroa kuukaudessa. Palkkaa voi toki saada myös enemmän.

Työnantaja laskuttaa tuen yliopistolta harjoittelun päätyttyä. Tuki on tarkoitettu kattamaan osa palkkakuluistasi.

💎 Harjoittelutuki on automaattisesti kaikkien Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden käytettävissä. Tuen voi käyttää kerran opintojen aikana.

HUOM:

❌ Tukea ei makseta opiskelijalle, vaan työnantajalle. Et siis voi laskea saavasi tuesta lisää rahaa harjoittelusta maksettavan palkan päälle.

❌ Tukea ei voi käyttää palkattomiin harjoitteluihin.

Miksi harjoittelutuki on olemassa?

✅ Harjoittelutuella halutaan madaltaa kynnystä yliopisto-opiskelijan palkkaamiseen harjoittelijaksi. Tavoitteena on saada mahdollisimman monelle Turun yliopiston opiskelijalle laadukas harjoittelupaikka opintojen aikana.

👉 Riittävän palkan maksaminen myös helpottaa harjoittelun sovittamista omiin opintoihin ja toimeentuloon.

Muista: Harjoittelutuki on hyvä kannustin palkkaamiseesi. Muista mainita harjoittelutuesta kun haet harjoittelupaikkaa!

Mitä apurahaa voin saada harjoitteluun ulkomailla?

✅ Erasmus+ -apurahaa voi saada Euroopassa sijaitseviin 2­–12 kuukautta kestäviin harjoitteluihin sekä lyhytkestoisiin, 5–30 päivän pituisiin harjoitteluihin.

Lisäksi yliopistolla on yleinen apuraha maihin ja paikkoihin, joihin ei voida myöntää Erasmus+ -apurahaa. Vain joko pakollisena tai vapaaehtoisena opintoihin sisällytettävään harjoitteluun voidaan myöntää apurahaa.

☝️ Myös vastavalmistuneena voi suorittaa Erasmus+ -harjoittelun sillä edellytyksellä, että harjoittelu alkaa ja päättyy vuoden sisällä valmistumisesta ja apurahaa on haettu ennen valmistumisajankohtaa. Rahoitettavan harjoittelun pituus voi vastavalmistuneen tapauksessa olla enintään kolme kuukautta.

Opetushallituksen EDUFI-harjoittelupaikat ulkomailla sisältävät aina Opetushallituksen apurahan. Näihin paikkoihin ei myönnetä muita apurahoja.

❗️ Huom. Suomen edustustot ulkomailla, kuten suurlähetystöt, lasketaan kotimaan harjoittelupaikoiksi eli niihin ei voi saada ulkomaan harjoittelun apurahaa. Hyväksyttäviä Erasmus+ -harjoittelupaikkoja eivät ole myöskään EU:n toimielimet tai EU-ohjelmia hallinnoivat organisaatiot.

Apurahan hakeminen

📅 Ulkomaan harjoittelun apurahaa tulee hakea aina ennen harjoittelun alkamista. Päätökset apurahoista tehdään kuukausittain erillisinä päätöspäivinä. Tieto apurahapäätöksestä lähetetään sähköpostitse parin päivän sisällä päätöksen jälkeen.

Lisää tietoa ulkomaan harjoittelun apurahoista ja niiden hakemisesta löytyy intranetistä.

Minkälainen paikka kelpaa harjoittelupaikaksi?

✅ Harjoittelupaikassa opiskelijan tulisi työskennellä koulutustaan vastaavissa tehtävissä. Jos harjoittelusta saa opintopisteitä, voi eri oppiaineilla olla joitain kriteerejä harjoittelupaikalle.

❗️ Jotta voi hyödyntää harjoittelutuen, on työnantajan maksettava harjoittelijalle koko harjoittelun ajalta Kelan työssäoloehdon mukaista palkkaa (1331 € / kk vuonna 2023).

Yleisesti ottaen harjoittelupaikka voi olla millä sektorilla tahansa: yrityksessä, valtiolla, kunnassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai osuuskunnassa. Keskeistä on, että pääset harjoittelemaan opiskelualaasi liittyviä työtehtäviä ja sinulla on harjoittelupaikalla ohjaaja, joka tukee työskentelyäsi.

Sain harjoittelupaikan - mitä nyt teen?

1️⃣ Tee työsopimus työnantajan kanssa.

2️⃣ Täytä harjoittelusitoumus yhdessä työnantajan ja tiedekunnan kanssa.

☝️ Harjoittelusitoumus tehdään, vaikka et käyttäisi harjoittelutukea. Harjoittelusitoumuksessa perustelet, millä tavoin harjoittelu tukee opintojasi, tutkintosi tavoitteita sekä mahdollisia urasuunnitelmia.

Harjoittelusitoumus löytyy harjoitteluasioiden intrasivuilta.

3️⃣ Jos tarvitset harjoittelusta opintopisteitä, selvitä vaatimukset niiden saamiseksi. Opintopisteiden saaminen voi edellyttää esimerkiksi harjoitteluraportin palauttamista ja / tai harjoitteluseminaariin osallistumista.

👉 Lisätietoa saat omasta tiedekunnasta / oppiaineesta.

4️⃣ Lähde avoimin mielin harjoittelijaksi oppimaan uutta!

Harjoitteluni päättyi - mitä seuraavaksi?

1️⃣ Pyydä työtodistus. Voit pyytää todistukseen myös arvion työtaidoistasi.

☝️ Työtodistus on todistus osaamisestasi, kun jatkossa haet työpaikkaa.

☝️ Muista myös tarvittaessa kysyä, voiko harjoittelun esihenkilösi toimia suosittelijanasi, kun haet seuraavaa työpaikkaa.

2️⃣ Lisää kollegasi LinkedIn-kontakteiksesi ja kasvata oman alasi verkostoa!

3️⃣ Täytä palautelomake. Linkki palautteenantoon on lähetetty sinulle sähköpostitse silloin, kun hyväksyit yhdessä työnantajan sekä tiedekuntasi kanssa harjoittelusitoumuslomakkeen.

4️⃣ Suorita harjoittelun opintopisteet. Harjoittelusta saatavat opintopisteet myönnetään yleensä omasta oppiaineesta.

☝️ Opintopisteiden saamiseksi voidaan edellyttää esimerkiksi harjoitteluraportin palauttamista tai harjoitteluseminaariin osallistumista. Vaatimukset opintopisteiden suorittamiseksi kannattaa selvittää jo ennen harjoitteluun lähtöä.

Kuinka monta kertaa voin tehdä harjoittelun?

✅ Yliopiston harjoittelutuella tuetun harjoittelun voi tehdä vain kerran samassa tiedekunnassa opiskelun aikana. Tukea ei voi esimerkiksi kanditutkinnon jälkeen saada uudelleen maisterin tutkintoon.

✅ Jos yliopisto ei osallistu harjoittelun kustannuksiin mitenkään, voit suorittaa harjoittelun useamminkin. Tällöin palkkakustannuksista sovitaan harjoittelutyönantajan kanssa.

☝️ Tarkista myös omasta oppiaineestasi, voitko saada opintopisteitä useammasta harjoittelusta.