Kandiopiskelijan työelämäohjaus

Rekry tarjoaa henkilökohtaista tukea työelämään liittyviin kysymyksiin. Kandiopiskelijan työelämäohjaus on suunnattu opintojensa alkupuolella oleville opiskelijoille, joita mietityttää omaan opiskelualaan, sen tarjoamiin työllistymisvaihtoehtoihin, harjoitteluun tai vaikka sivuainevalintoihin liittyvät asiat.

Työelämäohjauksessa kartoitetaan opiskelijan (ura)tavoitteita sekä keinoja niihin pääsemiseksi. Työelämäohjaus tukee erityisesti itsetuntemuksen ja työelämätuntemuksen kasvattamista.

Mitä kandiopiskelijan työelämäohjaus on?

Henkilökohtaiseen työelämäohjaukseen voi tulla missä tahansa vaiheessa kandiopintojen aikana ja keskustelussa voidaan käsitellä laajasti eri teemoja opiskelijan tarpeen mukaan. Työelämäohjauksessa pääset uraohjaajan kanssa pohtimaan uraan ja opintoihin liittyviä päätöksiä, osaamisen kehittämistä ja sanoittamista sekä työhakutaitojen ylläpitämistä.

Työelämäohjauksen tavoite on opiskelijan työllistyvyyden tukeminen jo opintojen alkuvaiheessa. Työelämäohjauksessa voidaan myös yhdessä laatia työnhakusuunnitelma.

Käsiteltäviä aihepiirejä voivat olla esimerkiksi:

  • Urasuunnitelmien selkeyttäminen ja opintoihin liittyvät valinnat
  • Oman osaamisen tunnistaminen ja markkinointi
  • Työnhaku ja siihen liittyvät taidot
  • Työ- tai harjoittelupaikan löytäminen
  • Oman koulutuksen tarjoamat työllistymismahdollisuudet

Miten työelämäohjaukseen pääsee?

Voit varata ajan keskusteluun JobTeaserissa. JobTeaseriin kirjaudutaan UTU-tunnuksilla ja luodaan oma profiili.

Halutessasi voit varata ajan myös puhelimitse:

Rekryn asiakasneuvoja Jaana Vesterinen, p. 040 015 3096