Mikä ihmeen mentorointiohjelma?

Tässä tekstissä vastaamme yleisempiin kysymyksiin mentorointiohjelmasta.

Mentorointiohjelma on opintojakso, jossa pääset reflektoimaan työelämätavoitteitasi ja uramahdollisuuksiasi yhdessä asiantuntevan mentorin kanssa. Vuoden 2024 ohjelma käynnistyy tammikuussa ja päättyy kesäkuussa 2024. Haku mentorointiohjelmaan on auki 11.9.-22.10.2023.

Mitä mentorointiohjelmassa tapahtuu?

Ohjelmassa muodostetaan aktori-mentoripareja. Mentorointiohjelmaan osallistuvia opiskelijoita kutsutaan aktoreiksi. Mentoroinnissa keskeistä on pohtia omia keskustelutarpeita ja laatia yhdessä mentorin kanssa tapaamissuunnitelma ohjelman ajalle. Kukin mentorointisuhde muotoutuu omanlaisekseen. Ohjelmaan sisältyy muutamia kaikille osallistujille yhteisiä tapaamisia, kuten aloitus- ja lopputapaamiset. Ohjelman ytimessa ovat kuitenkin sinun (aktori) ja mentorin sopimat tapaamiset, joita voi olla omien aikataulujenne puitteissa n. 5-8 ohjelman aikana.

Kuka voi hakea mentorointiohjelmaan?

Mentorointiohjelma on tarkoitettu maisterivaiheen opiskelijoille. Etusijalla ovat graduvaiheessa olevat opiskelijat.

Kuka mentorini voi olla?

Pyrimme löytämään sinulle sopivan mentorin eli ammatillisia toiveitasi vastaavan kokeneen asiantuntijan. Voit esittää toiveita esimerikiksi asiantuntemusalasta, sijainnista tai toimialasta.

Mitä hyötyä mentorointiohjelmasta voi olla?

Mentorointiohjelmassa oppii tunnistamaan ja sanoittamaan osaamistaan sekä työskentelymahdollisuuksia ja urapolkuun vaikuttavia tekijöitä. Osallistuja saa tukea työelämässä toimivalta asiantuntijalta siirtymisessä yliopistosta työelämään. Voit keskustella mentorin kanssa esimerkiksi osaamisesta, työnhausta, johtamisesta, urasuunnittelust tai alanvaihdosta. Ohjelmaan osallistuminen tukee omien vahvuuksien tunnistamista ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Ohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden harjoitella verkostoitumista.

Saako mentorointiohjelmasta opintopisteitä?

Kyllä vain! Mentorointiohjelmasta on mahdollista saada 2 op ja opintojakso löytyy myös opinto-oppaasta: https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/REKRY5/91127?period=2022-2024

Mentorointilähettilään vinkki hakuvaiheeseen

Hakemusta tehdessä kannattaa miettiä, miltä alalta mentorin tahtoo, millaisia asioita haluaa käydä mentorin kanssa läpi sekä mitä odottaa ohjelmaan osallistumisesta. Näin voi varmistaa sen, että mentoroinnista saa kaiken hyödyn irti.

Kysyttävää mentorointiohjelmasta?

Voit lähettää kysymyksiä mentorointiohjelmasta osoitteeseen mentorointi@utu.fi. Vastaamme kysymyksiin myös Rekryn instagram-sivulla @uturekry KYSY MENTOROINTIOHJELMASTA-päivänä tiistaina 26.9. klo 10-16.

Lue lisää hakuohjeista ja hae vuoden 2024 mentorointiohjelmaan intrasivuilla! Hae viimeistään 22.10.