Millaisia ominaisuuksia työnantajat arvostavat harjoittelijassa?

Jännittääkö harjoittelun aloittaminen ja ensimmäisen askeleen ottaminen kohti oman alan työelämää? Rekryn harjoittelija Iida kokoaa vuoden 2022 harjoitteluraportin perusteella ominaisuuksia, joita työnantajat ovat arvostaneet harjoittelijoissa. Raportin mukaan työnantajat arvostavat harjoittelijoissa eniten yleisiä työelämätaitoja sekä hyvää ja reipasta asennetta.

Monella opiskelijalla on tulevana kesänä edessään opintoihin kuuluva harjoittelu. Tämä on osalle ensimmäinen kosketus oman alan työelämään, ja uusi tilanne jännittää. Jännityksen helpottamiseksi tässä artikkelissa käsittelen ominaisuuksia, joita työnantajat ovat arvostaneet harjoittelijoissa.

En tiedä, mistä tarkalleen opiskelijoille on syntynyt paineistava käsitys, että jo harjoittelun alkaessa odotettaisiin ja vaadittaisiin huimasti tietotaitoa. Syyllistyin itsekin tähän pelkoon harjoittelupaikkaa hakiessa, mikä lisäsi entisestään stressiä hakuprosessiin. Todellisuudessa työnantajat nostivat raportissa ratkaiseviksi tekijöiksi harjoittelijan oman asenteen, aktiivisuuden sekä aidon kiinnostuksen työtä kohtaan.

Harjoittelun aikana tärkeiksi ominaisuuksiksi nousivat harjoittelijan aktiivinen työote, yhteistyötaidot työyhteisössä ja mahdollisten asiakkaiden kanssa sekä tunnollisuus. Lisäksi harjoittelijan oma motivaatio oppia uutta on merkittävässä asemassa harjoittelun onnistumisen kannalta. Työnantajat toivoivat harjoittelijoilta rohkeutta kertoa oma mielipide, sillä tuoreiden näkökulmien kuuleminen on opettavaista myös työnantajalle. Lähes tulkoon jokaisessa raportin vastauksessa korostettiin harjoittelijan itseohjautuvuutta työn organisoinnissa sekä työyhteisöön sopeutumista omalla persoonallaan.

Kuten voidaan huomata, työnantajat toivovat harjoittelijalta selkeästi enemmän yleisiä työelämätaitoja kuin teoreettista osaamista. Lisäksi opiskelijat myös kokivat raportin mukaan harjoittelun kehittäneen kyseisiä työelämätaitoja. Lähde harjoitteluun avoimin ja rohkein mielin, oma asenne ratkaisee eniten!

Mukavia harjoitteluhetkiä!