Mistä työpaikkoja löytää?

Suuri osa paikoista piilotyöpaikkoja

On arvioitu, että jopa 60-80% työpaikoista on ns. piilotyöpaikkoja eli ne eivät koskaan tule julkiseen hakuun. Tällöin työnantaja etsii uutta työntekijää kontaktiverkostonsa kautta. On helpompi tehdä päätös uuden työntekijän palkkaamisesta, jos jollakin tutulla on hänestä jo kokemusta. Usein kyse on siitä, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Yhteydenotto kiinnostavaan työnantajaan on osoitus motivaatiosta ja saattaa parantaa työnsaantimahdolli­suuksia sopivan paikan avautuessa.

  • Omasta työnhausta kannattaa kertoa ystäville, sukulaisille, entisille työnan­tajille jne., jotta sinulla olisi mahdollisimman monta agenttia kertomassa sinusta eteenpäin.
  • Käytä hyväksi suhteitasi entisiin kesätyö- tai harjoittelupaikkoihin.
  • Hyödynnä sosiaalista mediaa ja pistä sana kiertämään esimerkiksi Linkedinin avulla.
  • Ota suoraan yhteyttä yrityksiin tai organisaatioihin, joista olet kiinnostunut. Yhteystahona voi olla esimerkiksi henkilöstöosasto tai sen yksikön esimies, jonne haluaisit työllistyä.

 

Missä avoimista työpaikoista ilmoitetaan?

Rekry ylläpitää Turun yliopiston opiskelijoille ja vastavalmistuneille avointen paikkojen tietokantaa:

Useimmat työnantajat ilmoittavat avoimista työpaikoista omilla sivuillaan, työpaikkasivustolla tai Linkedinin kautta. Osalla yrityksistä on myös työnhaki­jarekisteri, jonka he käyvät läpi ennen paikan julistamista avoimeen hakuun.