Miten valmistautua työelämään opintojen alkuvaiheessa?

Opintojen alkupuolella saatat miettiä mitä kursseja tai sivuaineita sinun kannattaisi valita, jotta tilanteesi olisi valmistuessasi mahdollisimman hyvä työllistymisen kannalta. On kuitenkin vaikea tehdä valintoja tulevaisuuden työelämää varten, sillä yhteiskunnan muutoksen myötä myös osaamistarpeet muuttuvat. Monissa työtehtävissä ei vaadita tiettyä tutkintoa tai opintoja, vaan kysymys on lopulta siitä, miten perustelet oman osaamisesi, tietosi ja taitosi.

Voidaankin ajatella, että parhaaseen lopputulokseen päästään, jos opiskelet jotain sinua aidosti kiinnostavaa. Silloin ehkä myös päädyt opintojen jälkeen sinua kiinnostaviin tehtäviin, joissa voit hyödyntää opintojasi.

Mikä sinua siis kiinnostaa?

Työnantajat usein korostavat hakijoiden motivaation merkitystä rekrytoidessa uutta työntekijää. Siispä meidän on hyvä tutkia mikä meitä kiinnostaa ja motivoi ja miten voisimme kertoa siitä muille. Voit myös kysyä mihin haluaisit vaikuttaa ja millaiset tiedot ja taidot auttaisivat tässä?

Itseesi liittyvien pohdintojen lisäksi voit lähteä tutkimaan ympäröivää maailmaa. Ensimmäisenä vuotena voit katsella mitä kaikkea yliopistolla on tarjolla. Selaile opinto-opasta tai eri alojen tenttikirjoja ja kysy apua eri tiedekuntien opintoneuvojilta tai opiskelijoilta.

Haluatko erikoistua johonkin tiettyyn teemaan tai haluatko saada otteita monenlaisista ilmiöistä? Vähän erikoisemmatkin aineyhdistelmät saattavat johtaa uusiin ideoihin ja monitieteiseen ymmärrykseen, jota tarvitaan monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen. Kannattaa siis kokeilla muutamaa vähän villimpääkin vaihtoehtoa.

Yksi tapa peilata omia kiinnostuksen kohteita, on tutkia työpaikkailmoituksia. Sitä voi harrastaa, vaikka et olisikaan juuri nyt hakemassa töitä. Ilmoitukset antavat sinulle mahdollisuuden nähdä mitä on tarjolla ja tutkiskella tuntuuko se itselle kiinnostavalta.

Mitäs muut sitten ovat tehneet?

Jos olet ensimmäisen vuoden opiskelija, voi tuntua haastavalta pohtia mitä tekisit tutkinnon jälkeen. Sen ei tarvitsekaan olla ykkösprioriteetti, vaan voit paneutua asiaan tarkemmin sitten, kun se on sinulle ajankohtaista. Kuitenkin tieto siitä, mihin muut alasi opiskelijat ovat päätyneet voi hieman keventää ura-ahdistusta tai antaa ainakin ideoita siitä, mitä haluaa tai ei missään nimessä halua tehdä.

Ehkä olet generalistiopiskelija, joka ei valmistu suoraan tiettyyn ammattiin ja se tuntuu hankalalta selittää muille. Ehkä olet tullut opiskelemaan jotain tiettyä ammattia, mutta et ole ihan varma mitä se pitää sisällään tai haluaisitko erikoistua johonkin tiettyyn aihepiiriin.

Apuna voit käyttää töissa.fi -sivua, ammattiliittojen sivuja, uraseurantojen tuloksia, harjoittelupaikkalistoja tai vaikka LinkedInin alumnitietoja. Jos kaipaat yksilöllisempää tietoa siitä, millaista jokin tehtävä on, kysy ihmeessä asiantuntijalta eli tee urapolkuhaastattelu. Opintojen loppuvaiheessa voit myös saada mentorin.

Ehkä jotain muutakin kuin opiskelua…

Kaikenlaiset kokemuksen opettavat sinulle jotain ja sitä oppia voit hyödyntää jatkossa. On siis ok, jos suunnitelmasi sisältävät harrastuksia, perhettä, lemmikkejä, kesätöitä, järjestöhommia tai muuta mukavaa. On myös hienoa, jos olet aiemmin jo ehtinyt tehdä jotain ihan muuta ja saapunut nyt opiskelemaan vaikka toista tutkintoa tai täydentämään ammattiosaamistasi.

Itseasiassa et ole nyt polkusi alkupisteessä vaan olet jo aiemmin tehnyt valintoja, jotka ovat johtaneet tähän. Ehkä voit pysähtyä pohtimaan millaisia valintoja olet tehnyt? Missä olet ollut mukana ja miten olet päätynyt tähän pisteeseen?

Niin se työnhaku

Kun sitten konkreettisesti tulee tarve saada kesätyöpaikka, harjoittelupaikka tai muu työpaikka ja olet eksyksissä kaikkien netistä löytyvien vinkkien kanssa, saat apua Rekryn uraohjaajilta. Meidän kanssamme voit jatkaa keskustelua tässä läpi käydyistä aihepiireistä. Sitä kutsutaan uraohjaukseksi. Rekrystä saat myös vinkkejä urapolkuhaastattelun tekemiseen.

Rekryn järjestämillä työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyvillä kursseilla ja valmennuksilla pääset kääntelemään näitä kysymyksiä yhdessä muiden kanssa mukavassa porukassa.

 

Mutta ensi alkuun sinun kannattaa

 

Nähdään Rekryssä!