Miten valmistuneet työllistyvät? Turun yliopiston uudet sijoittumis- ja uraseurantaraportit julkaistu!

Rekryssä on seurattu pitkään valmistuneiden työllistymistä sijoittumis- ja uraseurantakyselyiden avulla. Turun yliopistossa käynnissä olevassa LATUA-hankkeessa on kehitetty uraseurantakyselyiden sisältöä ja raportointia. Uraseurantatiedon käyttäjiltä kerätyn palautteen perusteella on nyt julkaistu uudet interaktiiviset raportit uraseurantatiedon selaamiseen.

Tutustu uusiin sijoittumis- ja uraseurantaraportteihin. Opiskelijoille ja henkilökunnalle lisää raportteja myös intrassa.