Työnantajien tyytyväisyys yliopistoharjoitteluun huikeat 98 % 

Kuormittavatko projektit ja sesonkiluontoinen työ tiimiäsi? Kaipaatteko kehitystyön tueksi tuoreita ideoita ja asioiden tarkastelua uudesta näkökulmasta? Ota avuksi yliopistoharjoittelija! 

Keräämämme palautteen (2021) mukaan 98 % harjoittelijan palkanneista työnantajista on pitänyt harjoittelujaksoa onnistuneena. Opiskelijamme ovat palautteen mukaan motivoituneita, innostuneita, oma-aloitteisia ja nopeita oppimaan. 

Harjoittelijoiden palkkaaminen nähdään myös keinona löytää osaajia tuleviin tehtäviin. Harjoittelussa olleista opiskelijoistamme 30 prosenttia on palkattu harjoittelun jälkeen uuteen työsuhteeseen samaan organisaatioon. Harjoittelijan palkkaaminen nähdään hyvänä keinona houkutella uusia työntekijöitä ja kehittää työnantajamielikuvaa. Kokemukset hyvistä harjoittelupaikoista kiirivät myös monien muiden potentiaalisten hakijoiden korviin. 

Turun yliopisto tarjoaa rahallista tukea harjoittelijan palkkaamiseen

Panostamme opiskelijoidemme työllistymiseen takaamalla kaikille harjoitteluun meneville perustutkinto-opiskelijoille harjoittelutuen kerran opintojen aikana. Tuki on rahallinen avustus työnantajalle, ja sillä halutaan kannustaa tarjoamaan yliopisto-opiskelijoille palkallisia harjoittelupaikkoja.  

Harjoittelutuki voidaan tarjota, jos työnantaja maksaa harjoittelijalle Kelan työssäoloehdon mukaista palkkaa (1283 €/kk vuonna 2022) ja harjoittelu kestää vähintään kolme kuukautta. Harjoittelun keskeinen tavoite on oppiminen ja siksi harjoittelijalla tulee olla ohjaaja ja työtehtävien tulee soveltua opiskelijan opintoihin.  

Tukisumma on 1 800 euroa ja se laskutetaan yliopistolta harjoittelun jälkeen. Harjoittelija on mahdollista palkata myös ilman harjoittelutukea, ja tuki on lähtökohtaisesti suunnattu niille työnantajille, joiden olisi muuten hankala palkata harjoittelijaa.  

Kun opiskelijan harjoittelupaikka on varmistunut, hän hakee tiedekunnastaan harjoittelutukea. Haku tapahtuu sähköisen harjoittelusitoumuslomakkeen kautta. Opiskelija, tiedekunta sekä harjoittelutyönantaja hyväksyvät/allekirjoittavat lomakkeen sähköisesti, jonka jälkeen työnantaja saa harjoittelutuen laskutusohjeet sähköpostiinsa. Harjoittelun jälkeen työnantaja sekä opiskelija täyttävät harjoittelua koskevan palautelomakkeen. 

Vielä ehtii hakea harjoittelijaa – jätä ilmoitus maksutta

Opiskelijat hakevat vielä harjoittelupaikkoja ensi kesäksi. Turun yliopistolla on kahdeksan muun suomalaisen yliopiston kanssa yhteinen JobTeaser-palvelu avointen harjoittelu- ja työpaikkojen ilmoittamiseen. Yhdellä ilmoituksella tavoitat halutessasi opiskelijat kaikissa mukana olevissa yliopistoissa. Ilmoituksia voi jättää maksutta aarresaari.net-sivustolla.

Jätä harjoittelu- tai työpaikkailmoitus

Tarvitsetko apua hakijoiden tavoittamiseen ja työnantajamielikuvan kehittämiseen?

Onnistuneen harjoittelun takana on onnistunut rekrytointi. Parhaaseen lopputulokseen pääsee, kun opiskelijat tuntevat organisaatiosi ja tavoitat osuvimmat hakijat. Turun yliopiston urapartnerit saavat kattavan näkyvyyden ja yhteydet opiskelijoihin. 20 000 opiskelijan joukosta löytyy monipuolista osaamista, valtavaa potentiaalia ja uusia ideoita.  Urapartnerin oma yhteyshenkilö varmistaa, että palvelu on henkilökohtaista ja vastaa yrityksen tarpeisiin.

 Lue lisää urapartneriudesta 

 

Kysyttävää harjoittelijan palkkaamisesta? Turun yliopiston työelämäpalvelut neuvoo harjoitteluasioissa:

Puh. 040 015 3096, rekry@utu.fi. 

 

 

 

 

Lotta Metsärinne

suunnittelija, kotimaan harjoittelu