Urakummien sponsoroima työelämäpalkinto jaettiin psykologian opiskelijoiden Fobia ry:lle

Työelämäpalkintoa haki yhteensä yhdeksän ainejärjestöä. Palkinnon mahdollistavat työelämäpalveluiden urakummi- ja partneriyritykset, jotka haluavat tukea opiskelijoiden työelämätoimintaa. Tänä vuonna mukana ovat Owens Corning Paroc, Netello Systems, Laskentatieto, Ellun Kanat, Sitowise ja Motivaatiotalo.

– Palkinnon saajan valinta ei ollut helppoa. Hakuun osallistuneet ainejärjestöt ovat järjestäneet paljon erilaisia työelämäaiheisia tapahtumia, kuten ekskursioita ja rekrytointitapahtumia, kertoo Minna Kankare työelämäpalveluista.

Fobia ry erottui lopulta joukosta organisoituneella tapahtumatoiminnallaan. Fobia ry on järjestänyt aktiivisesti työelämään ja harjoitteluun liittyviä tapahtumia ja koulutuksia, joista on ollut suurta hyötyä osallistujille. Fobian toiminnassa on osattu huomioida opinnoissa katvealueeseen jääviä osa-alueita.

– Fobia ry haluaa toiminnallaan painottaa psykologin asiantuntijuutta ja sitä, että psykologin työssä oman osaamisen kehittäminen on jatkuvaa. Haluamme tukea tällaista ajattelutapaa jo opintojen aikana ja pidämme tärkeänä, että järjestämme koulutuksia säännöllisesti. Näistä syistä koulutuksemme ovat myös pääsääntöisesti aiheista, joita opinnoissamme ei käsitellä, kertoo Fobia ry:n puheenjohtaja Anniina Hietaharju.

Osassa tapahtumista on ollut tarjolla myös etäosallistumismahdollisuus ja tällä on saatu lisättyä osallistuvien opiskelijoiden määrää.

– Psykologi voi työskennellä laajasti erilaisissa tehtävissä ja samojen työtehtävien sisälläkin voi olla paljon variaatiota siinä, miltä työtehtävät näyttävät. Onkin tärkeää tarjota jäsenistölle mahdollisuuksia tutustua näihin työelämän moniin mahdollisuuksiin, jotta työskentely psykologina konkretisoituu jo opintojen aikana. Erilaisin työtehtäviin ja nimikkeisiin tutustuminen myös kasvattaa motivaatiota opiskeluun, Hietaharju jatkaa.

600 euron palkinto turvaa Fobia ry:n laadukkaiden työelämätapahtumien järjestämistä myös tulevana lukuvuonna.

Työelämäpalkinnolla kannustetaan ainejärjestöjä työelämätoiminnan järjestämiseen

Ainejärjestöt ovat tärkeässä roolissa opintojen aikaisten työelämäkontaktien luomisessa. Palkinnolla kannustetaan ainejärjestöjä järjestämään lisää työelämäaiheisia tapahtumia ja koulutuksia.

Urakummin jäsenmaksu on 100 eur + alv vuodessa ja koko tuotto käytetään työelämäpalkinnon rahoittamiseen. Vastineeksi urakummit saavat arvokasta näkyvyyttä työelämäpalveluiden nettisivuilla ja somekanavissa.

Lähde mukaan urakummiksi

 

 

 

 

Työelämäpalkinto jaetaan osana EU-rahotteista YTY-hanketta