Projektiässät: Ammattiurheilijoille aiempaa helpommin tietoa korkeakouluopiskelusta – opinnot auttavat urheilu-uran jälkeisessä työllistymisessä

Korkeakouluosaajat auttavat Turun Seudun Urheiluakatemiaa edistämään urheilijoiden kaksoisuraa – ammattiurheilua ja opiskelua. Turun alueen korkeakoulujen opiskelijoista ja jo valmistuneista koottu tiimi työstää opintopolkuprojektia osana Projektiässät-ohjelmaa.

Huhti- ja toukokuussa kolme toisilleen entuudestaan tuntematonta henkilöä istuu eri puolilla Turkua tietokoneidensa ääressä ja suunnittelee, miten voitaisiin mahdollistaa helppo tiedon jakaminen ammattiurheilijoille sopivista opiskelumahdollisuuksista. Suunnittelutiimin on saattanut yhteen Projektiässät-kurssi, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua asiakasprojekteihin. Yhtenä tämän kevään projekteista on Turun Seudun Urheiluakatemialle teetettävä ammattiurheilijoille suunnattu opintopolku.

Oman opintopolun luominen yksittäiselle ammattiryhmälle kuulostaa ensikuulemalta erikoiselta. Urheilijoille suunnatulla opintopolulla on kuitenkin kysyntää, sillä ammattiurheilija elää aikataulutettua elämää, johon päätoimista opiskelua ei tiukkojen treeniaikataulujen takia aina saa yhdistettyä. Aiemmin tietoa kiireiseen urheilu-uraan sopivista opinnoista on ollut saatavilla sangen niukasti ja urheilijoiden on pitänyt selvitellä asiaa itse, esimerkiksi ottamalla yhteyttä suoraan korkeakouluihin tai Urheiluakatemiaan. Opintopolun avulla pyritään helposti saavutettavassa muodossa jakamaan urheilijoille tietoa erityisesti korkeakoulujen tarjoamista vaihtoehtoisista suoritustavoista.

Tiedon saatavuuteen panostaminen on nyt ajankohtaista, sillä niin urheilijat, seurat kuin valmentajatkin ovat kiinnostuneita urheilijoiden korkeakouluopintoja koskevista mahdollisuuksista. Korkeakoulut mahdollistavat nykyään enenevissä määrin erilaisia joustavia opiskelumuotoja niille, jotka eivät pysty sitoutumaan päätoimiseen päiväopiskeluun. Esimerkiksi etäopiskelut, monimuoto-opiskelut ja muut vaihtoehtoiset toteutustavat sallivat urheilun integroimisen opintoihin. Turun yliopistossakin voi opiskella monia suuntautumisia joustavasti, ja esimerkiksi avoimen yliopiston väylä sekä JOO-opinnot helpottavat urheilun oheista opiskelua.

Ammattina urheilu antaa hyviä eväitä opintoihin ja sen jälkeiseen työllistymiseen, sillä urheilijat hallitsevat kurinalaisen, tavoitteellisen työskentelyn. Urheiluakatemian keräämistä tiedoista käy ilmi, että erityisestilääketieteellinen ja kaupallinen ala vetävät Turun seudun urheilijoita opiskelemaan. Seurat ja valmentajat ovat usein avainasemassa jakamassa tietoa urheilijoilleen. Tämän vuoksi heille luodaan projektissa oma selkeä tietopakettinsa, joka tukee urheilijalle suunnattua opintopolkua.

Opintopolku ja seurojen tietopaketti sisältävät opiskelumahdollisuuksien esittelyn lisäksi myös muuta opiskeluun liittyvää käytännön tietoa, esimerkiksi opintopisteisiin ja tukiasioihin liittyen. Tavoitteena on tarjota lukijoille –niin urheilijoille kuin valmentajillekin – selkeä, helposti ymmärrettävä kuva opinnoista korkeakouluissa, jotta urheilijat saavat eväät lähteä rohkeasti hakemaan itseään kiinnostaviin opintoihin.

Projektiässät-valmennuskurssi on suunnattu pääasiallisesti opiskelijoille, jotka saavat asiakasprojektien kautta tärkeää käytännön kokemusta työelämää varten. Valmennuskurssille ovat tervetulleita myös jo valmistuneet korkeakouluopiskelijat. Urheiluakatemian opintopolkua toteuttaakin kaksi opiskelijaa Turun yliopistosta, psykologian opiskelija Maria Paavilainen ja suomen kielen opiskelija Julia Heino, sekä julkishallinnossa työskentelevä Tuuli Elonen. Tiimiläiset haluavat yhdessä kehittää Turun palvelutarjontaa sekä siinä sivussa tiimityöskentely- ja projektinhallintataitojaan. Projekti tarjoaa jälkimmäiseen paljon tilaisuuksia, sillä se koostuu kolmesta segmentistä: urheilijoiden opintopolusta, seuroille suunnatusta tietopaketista sekä markkinointisuunnitelmasta, jonka avulla edistetään tiedon saavutettavuutta tulevaisuudessakin.

Kahdeksan viikkoa kestävä projekti toteutetaan kokonaisuudessaan etätyönä, mikä tarkoittaa sitä, että toisilleen entuudestaan tuntemattomat tiimiläiset eivät tapaa toisiaan kertaakaan kasvokkain. Tiimityötä sujuvoittaa sähköisten kommunikaatioalustojen käyttö, mm. Microsoft Teams, Zoom ja WhatsApp. Projekti valmistuu toukokuun lopussa.

Kirjoittajat: Tuuli Elonen, Julia Heino