Rekry myönsi 600 euron työelämäpalkinnon Fobia ry:lle

Rekryn työelämäpalkintoa haki yhteensä yhdeksän ainejärjestöä. Palkinnon mahdollistavat Rekryn urakummi- ja partneriyritykset, jotka haluavat tukea opiskelijoiden työelämätoimintaa. Tänä vuonna mukana ovat Owens Corning Paroc, Netello Systems, Laskentatieto, Ellun Kanat, Sitowise ja Motivaatiotalo.

– Palkinnon saajan valinta ei ollut helppoa. Hakuun osallistuneet ainejärjestöt ovat järjestäneet monia hyviä työelämäaiheisia tapahtumia, kuten ekskursioita ja rekrytointitapahtumia, kertoo Minna Kankare Rekrystä.

Fobia ry:n hallitus. Kuva: Miika Matilainen

Fobia ry erottui lopulta joukosta järjestäytyneellä tapahtumatoiminnallaan. Fobia ry on järjestänyt aktiivisesti työelämään ja harjoitteluun liittyviä tapahtumia ja koulutuksia. Fobian toiminnassa on myös osattu huomioida opinnoissa katvealueeseen jääviä osa-alueita.

– Fobia ry haluaa painottaa toiminnassaan psykologin asiantuntijuutta ja sitä, että psykologin työssä oman osaamisen kehittäminen on jatkuvaa. Haluamme tukea tällaista ajattelutapaa jo opintojen aikana ja pidämme tärkeänä, että järjestämme koulutuksia säännöllisesti. Siksi koulutuksemme ovat myös pääsääntöisesti aiheista, joita opinnoissamme ei käsitellä, kertoo Fobia ry:n puheenjohtaja Anniina Hietaharju.

Osassa tapahtumista on ollut tarjolla myös etäosallistumismahdollisuus ja tällä on saatu lisättyä osallistuvien opiskelijoiden määrää. Tapahtumien avulla opiskelijat ovat päässeet tutustumaan moniin erilaisiin psykologin urapolkuihin.

– On tärkeää tarjota jäsenistölle mahdollisuuksia tutustua erilaisiin työnkuviin, jotta työskentely psykologina konkretisoituu jo opintojen aikana. Työtehtäviin ja nimikkeisiin tutustuminen myös kasvattaa motivaatiota opiskeluun, Hietaharju jatkaa.

Palkinnolla kannustetaan ainejärjestöjä työelämätoiminnan järjestämiseen

600 euron palkinto turvaa Fobia ry:n laadukkaiden työelämätapahtumien järjestämistä myös tulevana lukuvuonna. Rekry haluaa kannustaa myös kaikkia muita ainejärjestöjä työelämäaiheisten tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen.

– Rekryssä on jo pitkään tunnistettu ainejärjestöjen tärkeä rooli opintojen aikaisten työelämäkontaktien tarjoamisessa. Jos työelämätapahtumien järjestäminen ei ole ainejärjestölle tuttua, voi liikkeelle lähteä esimerkiksi pyytämällä alumneja puhumaan omasta työstään opiskelijoille, Kankare kertoo.

Rekryn työelämäpalkinto jaettiin tänä keväänä ensimmäistä kertaa, ja jatkossa palkinto jaetaan vuosittain. Hausta tiedotetaan Rekryn nettisivuilla, intranetissä, uutiskirjeessä ja Instagramissa.

 

 Tutustu Rekryn palveluihin opiskelijoille

Avoimet paikat JobTeaserissa

Tilaa Rekryn uutiskirje

Seuraa Rekryn Instagramia

 

 

 

 

Työelämäpalkinto jaetaan osana EU-rahotteista YTY-hanketta

Tutustu palkintoa tukeviin yrityksiin