Rekryn työnantajavierailut – mitä ne ovat ja miksi niitä tehdään?

Rekryssä eli Turun yliopiston työelämäpalveluissa tehdään opiskelijoille näkyvien palveluiden kuten tietoiskujen, CV-klinikoiden ja uraohjauksen lisäksi myös runsaasti sellaisia tehtäviä, jotka eivät suoraan näy opiskelijoille. Yksi palanen näistä tehtävistä ovat Rekryn tekemät työnantajavierailut.

Työnantajavierailuita tehdään varsinais-suomalaisiin työnantajaorganisaatioihin ja vierailuille osallistuu kerrallaan muutama Rekryn henkilökunnan jäsen. Työnantajavierailukohteita valitaan opiskelijoiden esittämien kysymysten ja toimialan yleisen suhdanteen perusteella. Työnantajavierailuita tehdään, jotta opiskelijoiden ohjaustoimintaa voidaan kehittää ja jotta molemmat osapuolet – yliopisto ja työnantaja – saavat toisiltaan ajantasaista tietoa.

Rekryn kannalta tärkeitä tietoja ovat mm. tieto alan suhdanteesta, rekrytointitarpeista ja -käytännöistä sekä työnantajan mahdollisuuksista työllistää Turun yliopiston opiskelijoita ja vastavalmistuneita. Vierailuilta saadaan siis tärkeää tietoa mm. juuri niistä kuuluisista piilotyöpaikoista! Työnantaja saa vierailusta tietoa mm. yliopiston harjoittelukäytänteistä, mahdollisuuksista teettää erilaisia opiskelijaprojekteja ja totta kai tilaisuuden kertoa omista toiveistaan yliopistokoulutuksen kehittämiseksi.

Työnantajavierailuita tehdään kahdesta kolmeen kappaletta lukukaudessa ja niiden anti raportoidaan koko työyhteisölle. Siten vierailuista saadaan mahdollisimman suuri hyöty ja vierailulta saatua tietoa voidaan käyttää opiskelijoiden ohjaustyössä. Yksi käytännön esimerkki vierailuiden hyödystä on, kun Rekryn henkilökunta osaa ohjata opiskelijaa hakemaan työtä niistä oman alansa työnantajaorganisaatioista, joissa on rekrytointitarpeita ja lisäksi voi antaa vinkkejä juuri tietyn organisaation rekrytointikäytännöistä.

Viimeaikoina työnantajavierailuita on suunnattu mm. vakuutusalalle, lääke- ja kemianteollisuuteen sekä viestintäalalle. Mikäli oman alan työmahdollisuudet ja piilotyöpaikkojen löytäminen mietityttävät, ota rohkeasti yhteyttä Rekryyn, koska pulmaan saattaa hyvinkin olla vastaus jo valmiina!