Soveltuvuusarviointi

Työnantajat käyttävät soveltuvuusarviointia täydentämään haastatteluja ja tukemaan päätöksentekoa. Hakijoiden kannalta niiden etuna on tasapuolisuus. Arviointia suorittavat usein konsulttitoimistot, mutta jotkut yritykset käyttävät myös omia menetelmiään.

Soveltuvuusarviointiin voi sisältyä

  • kyky- ja älykkyystestejä
  • persoonallisuusarviointeja
  • työtapatestejä
  • toiminnallisia harjoituksia (esim. simulaatiotehtävät).

Haastattelu, jossa mm. käydään läpi testin eri osuuksia, kuuluu olennaisena osana arviointiin. Kutakin avointa paikkaa varten räätälöidään yleensä oma arviointipaketti.

Soveltuvuusarviointia varten ei juuri voi harjoitella, mutta samantapainen henkinen valmistautuminen kuin haastatteluja varten on paikallaan.

Kuuntele ja lue ohjeet huolellisesti, ja keskity vain omaan paperiisi, vaikka huoneessa olisi muitakin testintekijöitä. Osa arvioinneista on aikarajoitteisia, mutta ajat on määritelty niin, että suurin osa vastaajista ei ehdikään tekemään kaikkia tehtäviä, joten älä huolestu vaikka aika loppuu kesken.

Kysymyksiin tulee vastata rehellisesti, sillä niiden kautta pyritään saamaan mahdollisimman kattava kuva hakijasta. Jos olet antanut ristiriitaisia vastauksia, syitä siihen selvitellään myöhemmin haastattelussa.

Arvioinnin tuloksia kannattaa kysyä arvioijalta jälkikäteen. Niistä saa lisääntyneen itsetuntemuksen lisäksi myös arvokasta tietoa tulevia haastatteluja ja arviointeja varten.

Lue lisää