Tutustu vuoden 2019 harjoittelupalautteeseen!

Harjoittelujaksot selkeyttävät urasuunnitelmia

Rekry keräsi palautetta vuonna 2019 harjoittelussa olleilta opiskelijoilta sekä harjoittelutyönantajilta. Opiskelijoiden palautteessa korostui harjoittelun merkitys etenkin osaamisen sekä ammatillisen itseluottamuksen kasvun kannalta. Opiskelijat mainitsivat harjoittelun kehittäneen muun muassa vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, oman työn suunnittelu- ja organisointitaitoja sekä itsevarmuutta omiin kykyihin ja taitoihin. Peräti 93% vastanneista opiskelijoista koki harjoittelujakson myös selkeyttäneen urasuunnitelmia.

Harjoittelutyönantajille harjoittelijat toivat tarpeellisia lisäresursseja organisaatioon sekä uusia näkemyksiä organisaation toimintaan ja mahdollisuuden tutustua alan tulevaisuuden tekijöihin tulevia rekrytointeja ajatellen.

Katso koko harjoittelupalauteraportti