Ota yhteyttä oppiaineeseen

Kaikissa työelämäasioissa voit olla yhteydessä Rekryyn (rekry@utu.fi / 040-015 3096). Etsimme kanssasi sopivat yhteyshenkilöt ja toimintatavat.

Oppiaineiden työelämäyhteyshenkilöt auttavat tutkimus- ja asiantuntijapalveluihin sekä opiskelijayhteistyöhön liittyvissä oppiainekohtaisissa asioissa.

Löydät alta tiedekunnan / oppiaineen yhteyshenkilön. Sähköpostisoitteet muodostuvat nimen mukaan: etunimi.sukunimi@utu.fi.

Työelämäyhdyshenkilöt tiedekunnittain

Humanistinen tiedekunta

Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma

Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelma

 • Kotimainen kirjallisuus: Päivi Kosonen, Toni Lahtinen
 • Luova kirjoittaminen: Niina Repo
 • Yleinen kirjallisuustiede: Päivi Kosonen, Toni Lahtinen

Kulttuurien tutkimus

 • Etnologia: Tiina Mahlamäki, Jenni Rinne
 • Folkloristiikka: Pekka Hakamies, Anne Heimo, Jenni Rinne
 • Uskontotiede: Maija Mäki, Jenni Rinne
 • Elämänkatsomustieto: Sirkku Pihlman, Jenni Rinne
 • Museologia: Maija Mäki, Jenni Rinne

Median, musiikin ja taiteen tutkimus

 • Mediatutkimus: Jaakko Suominen
 • Musiikkitiede: John Richardson
 • Taidehistoria: Johanna Frigård
 • Sukupuolentutkimus: Riikka Taavetti

Digitaalisen kulttuurin, maisemanjakulttuuriperinnön koulutusohjelma (Pori)

 • Digitaalinen kulttuuri: Simo Laakkonen, Riikka Turtiainen, Eeva Raike
 • Kulttuuriperinnön tutkimus: Simo Laakkonen, Riina Haanpää, Eeva Raike
 • Maisemantutkimus: Simo Laakkonen, Eeva Raike
 • Kulttuurituotannon suunnittelu: Simo Laakkonen, Eeva Raike
 • Kulttuuri- ja elämysmatkailu: Simo Laakkonen, Eeva Raike

Kieli- ja käännöstieteet

 • Englannin kieli: Ei ajantasaista tietoa
 • Espanjan kieli: Ei ajantasaista tietoa
 • Italian kieli: Paula Viljanen-Belkasseh
 • Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri: Jyri Vaahtera
 • North American Studies: Janne Korkka
 • Pohjoismaiset kielet: Camilla Wide
 • Ranskan kieli: Leena Salmi
 • Saksan kieli: Kalle Konttinen
 • Suomen kieli: Marja-Liisa Helasvuo, Jussi Ylikoski, Arja Hamari
 • Suomalais-ugrilainen kielentutkimus: Jorma Luutonen
 • Unkarin kieli ja kulttuuri: Judit Varga
 • Viron kieli ja kulttuuri: Ei ajantasaista tietoa
 • Venäjän kieli: Tamara Budanova
 • Monikielinen käännösviestintä: Tiina Holopainen
 • Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma: Jussi Ylikoski

Muut

 • Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriohjelma: Laura Salmi
 • MDP in Gender Studies: Taru Leppänen
 • Kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelma: Maarit Mutta, Pekka Lintunen
 • Kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelma: Minna Seppänen
 • Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelma: Leena Salmi, Tiina Holopainen

 

Yhteistyö ja palvelut humanistisessa tiedekunnassa

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteet

 • Aikuiskasvatustiede: Anni Mäki
 • Erityispedagogiikka: Anni Mäki
 • Kasvatustiede: Anni Mäki

Opettajankoulutus

 • Rauman kampus, opintoasiat: oporauma@utu.fi
  • Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma:
  • Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma: Marja-Leena Rönkkö, Eila Lindfors, Jaana Lepistö
  • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma: Minna Aslama, Marjaana Veermans
  • Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma: Merja Mansikkamäki
 • Turun kampus
  • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma: Minna Aslama, Marjaana Veermans

Maisteriohjelmat

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

Lääketieteellinen tiedekunta

 • Hammaslääketieteen koulutusohjelma: Mervi Gürsoy, Henriikka Salminen
 • Lääketieteen koulutusohjelma: Eriika Savontaus, Henriikka Salminen
 • Hoitotiede: Maija Hupli
 • Biolääketiede (LuK): Marianne Arvonen
 • MDP in Biomedical Imaging: Raili Kronström
 • MDP in Drug Discovery and Development: Raili Kronström
 • MDP in Human Neuroscience: Raili Kronström

 

Lääketieteellisen tiedekunnan palvelut ja yhteistyö

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Biologia

Fysiikka ja tähtitiede

Kemia

 • ​Kemia: Ari Lehtonen

Maantiede ja geologia

Matematiikka ja tilastotiede

 

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yritysyhteistyö

Oikeustieteellinen tiedekunta

 • Oikeustiede: Tanja Viherä, Riina Karskela

 

Oikeustieteellinen tiedekunta

Turun kauppakorkeakoulu

Turku

Pori

 • Laskentatoimi ja rahoitus: Kirsi-Mari Kallio
 • Johtaminen ja organisointi: Harri Virolainen
 • Markkinointi: Joachim Ramström

Maisteriohjelmat

 

Kauppakorkeakoulun yritysyhteistyö

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Psykologia ja logopedia

 • Logopedia: Maija Vänninen
 • Psykologia: Paula Salo

Filosofia, poliittinen historia ja valtio-oppi

Sosiaalitieteet

 • Sosiaalipolitiikka: Veli-Matti Ritakallio
 • Sosiaalityö: Tuula Kaitsaari
 • Sosiologia: Suvi Salmenniemi
 • Taloussosiologia: Arttu Saarinen
 • Sosiaalitieteiden kandidaattiohjelma: Maria Henninen

Maisteriohjelmat

 

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Teknillinen tiedekunta

Biokemia ja biotekniikka

Tietojenkäsittelytieteet ja tietotekniikka

 • Ohjelmistotekniikka: Tuomas Mäkilä; Kaapo Seppälä; Timo Vasankari
 • Lääketieteellinentekniikka ja terveysteknologia: Antti Airola

Konetekniikka ja materiaalitekniikka

 • Konetekniikan kandidaattiohjelma: Sampsa Laakso
 • Älykkäät järjestelmät: Jani Heikkinen
 • Materiaalitekniikka: Kati Miettunen

 

 

Teknillisen tiedekunnan yritysyhteistyö