Työelämäyhdyshenkilöt oppiaineissa

Kaikissa työelämäasioissa voit olla yhteydessä Rekryyn (rekry@utu.fi / 040-015 3096). Etsimme kanssasi sopivat yhteyshenkilöt ja toimintatavat.

Oppiaineiden työelämäyhteyshenkilöt auttavat tutkimus- ja asiantuntijapalveluihin sekä opiskelijayhteistyöhön liittyvissä oppiainekohtaisissa asioissa.

Löydät alta tiedekunnan / oppiaineen yhteyshenkilön. Sähköpostisoitteet muodostuvat nimen mukaan: etunimi.sukunimi@utu.fi.

Työelämäyhdyshenkilöt tiedekunnittain

Humanistinen tiedekunta

Historia-aineet

Kulttuurien tutkimus

Taiteiden tutkimus

Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus (Pori)

Kieli- ja käännöstieteet

Muut

 

Yhteistyö ja palvelut humanistisessa tiedekunnassa

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteet

Opettajankoulutus

 • Rauman kampus, opintoasiat: oporauma@utu.fi
  • Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma
  • Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
  • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
  • Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma
 • Turun kampus, opintoasiat: eduopo@utu.fi
  • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma

Maisteriohjelmat

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

Lääketieteellinen tiedekunta

 

Lääketieteellisen tiedekunnan palvelut ja yhteistyö

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Biokemia ja biotekniikka

Biologia

Fysiikka ja tähtitiede

Tietojenkäsittelytieteet ja tietotekniikka

Kemia

Maantiede ja geologia

Matematiikka ja tilastotiede

 

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan yritysyhteistyö

Oikeustieteellinen tiedekunta

Turun kauppakorkeakoulu

Turku

Pori

Maisteriohjelmat

 

Kauppakorkeakoulun yritysyhteistyö

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Psykologia ja logopedia

Filosofia, poliittinen historia ja valtio-oppi

Sosiaalitieteet

Maisteriohjelmat

 

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta