Ota yhteyttä oppiaineeseen

Kaikissa työelämäasioissa voit olla yhteydessä Rekryyn (rekry@utu.fi / 040-015 3096). Etsimme kanssasi sopivat yhteyshenkilöt ja toimintatavat.

Oppiaineiden työelämäyhteyshenkilöt auttavat tutkimus- ja asiantuntijapalveluihin sekä opiskelijayhteistyöhön liittyvissä oppiainekohtaisissa asioissa.

Löydät alta tiedekunnan / oppiaineen yhteyshenkilön. Sähköpostisoitteet muodostuvat nimen mukaan: etunimi.sukunimi@utu.fi.

Työelämäyhdyshenkilöt tiedekunnittain

Humanistinen tiedekunta

Historia-aineet

Kulttuurien tutkimus

Taiteiden tutkimus

Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus (Pori)

Kieli- ja käännöstieteet

Muut

 

Yhteistyö ja palvelut humanistisessa tiedekunnassa

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteet

Opettajankoulutus

 • Rauman kampus, opintoasiat: oporauma@utu.fi
  • Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma
  • Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
  • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
  • Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma
 • Turun kampus, opintoasiat: eduopo@utu.fi
  • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma

Maisteriohjelmat

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

Lääketieteellinen tiedekunta

 

Lääketieteellisen tiedekunnan palvelut ja yhteistyö

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Biologia

Fysiikka ja tähtitiede

Kemia

Maantiede ja geologia

Matematiikka ja tilastotiede

 

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yritysyhteistyö

Oikeustieteellinen tiedekunta

Turun kauppakorkeakoulu

Turku

Pori

Maisteriohjelmat

 

Kauppakorkeakoulun yritysyhteistyö

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Psykologia ja logopedia

Filosofia, poliittinen historia ja valtio-oppi

Sosiaalitieteet

Maisteriohjelmat

 

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Teknillinen tiedekunta

Biokemia ja biotekniikka

Tietojenkäsittelytieteet ja tietotekniikka

Konetekniikka ja materiaalitekniikka

 

 

Teknillisen tiedekunnan yritysyhteistyö