Työhaastattelu

Haastatteluun kannattaa mennä avoimin mielin, sillä haastattelutyyppejä ja -tyylejä on hyvin erilaisia. Sekä haastattelijoita että haastateltavia saattaa olla useita.

Myös haastattelukierroksia voi olla useampi. Ensin voidaan pitää noin 5-10 hakijalle lyhyehköt karsintahaastattelut, ja jatkoon päässeet kutsutaan pidempään syvähaastatteluun. Pidemmässä haastattelussa pyritään selvittämään mm. haastateltavien motivaatiota ja sopivuutta työyhteisöön. Syvähaastatteluvaiheeseen voi sisältyä myös soveltuvuustestaus tai ennakkotehtävä.

Ryhmähaastatteluissa hakijoille voidaan antaa erilaisia tehtäviä: hakijoiden pitää ehkä ensin pohtia itsekseen jotakin kysymystä tai tehtävää ja esittää sitten tuotoksensa koko ryhmälle. Sen jälkeen annetaan ryhmätehtävä, jossa ryhmän pitää saavuttaa sopuisa lopputulos. Ryhmätöiden avulla arvioidaan hakijoiden sosiaalisia taitoja ja yhteistyökykyä, joten niissä kannattaa olla aktiivinen, mutta antaa kuitenkin kaikille ryhmän jäsenille tilaa osallistua ja sanoa mielipiteensä.

Haastatteluun valmistautuminen

Tutustu organisaatioon ja haettavaan tehtävään

Ennen haastattelua kannattaa tutustua työnantajan nettisivuihin ja mahdollisiin somekanaviin. Minkälaisten asioiden parissa organisaatiossa työskennellään? Mitkä asiat sinua erityisesti kiinnostavat?

Käy läpi myös hakemasi tehtävän työpaikkailmoitus ja lähettämäsi hakuasiakirjat. Selvitä itsellesi, millaista ihmistä työnantaja etsii ja miten olet vastannut vaatimuksiin lähettämässäsi hakemuksessa ja CV:ssä.

Valmistaudu yleisimpiin kysymyksiin

Haastattelun alussa on usein mahdollisuus kertoa vapaasti itsestään. Tähän kannattaa varautua jo etukäteen ja pohtia, mitä asioita haluat kertoa itsestäsi. Kerro lyhyesti, kuka olet sekä millaista kokemusta ja osaamista sinulla on.

Haastattelussa voidaan kysyä esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Mitä tiedät yrityksestämme?
 • Miten kuvailisit itseäsi lyhyesti?
 • Miksi valitsit alan, jota olet opiskellut?
 • Mitkä ovat pitkän tähtäimen suunnitelmasi ja miten aiot toteuttaa ne?
 • Mitä uskot tekeväsi viiden vuoden kuluttua?
 • Miksi haet juuri tätä työpaikkaa?
 • Miksi meidän pitäisi valita juuri sinut tähän työpaikkaan?
 • Mitkä ovat kolme parasta ja kolme huonointa ominaisuuttasi?
 • Sovitko työryhmätyöskentelyyn vai teetkö mieluummin työsi itsenäisesti?
 • Miten toimit paineen alla?
 • Mitä ongelmia olet kohdannut ja miten olet selvittänyt ne?
 • Tell us something about your international experience

Muista, että voit miettiä vastaustasi rauhassa hetken ajan ennen vastaamista. Voit myös palata aiemmin esitettyihin kysymyksiin, jos tuntuu että vastauksestasi jäi puuttumaan jotakin.

Mieti myös valmiiksi tehtävään ja työnantajaan liittyviä kysymyksiä, joita voit kysyä haastattelijalta. Näin voit selvittää myös itsellesi, onko tässä juuri se paikka jota haluat.

Esimerkit kertovat osaamisestasi

Haastattelija voi syventää kysymyksiä pyytämällä konkreettisia esimerkkejä: ”kerro tilanteesta, jossa olet toiminut johtajana” tai ”millaisessa tilanteessa paineensietokykysi on joutunut koetukselle?”. Esimerkit lisäävät uskottavuutta, joten niitä kannattaa käyttää kysymättäkin. Pyri kytkemään omaa koulutustasi, kokemustasi ja kiinnostuksen aiheitasi mahdollisimman paljon hakemaasi tehtävään.

Haastattelussa on oltava rehellinen, mutta kielteistä tietoa ei kannata tarjota vapaaehtoisesti. Monilla asioilla on lisäksi kaksi puolta, joten kerro asioista mahdollisimman positiivisesti. Kun kuvailet heikkouksiasi, kerro myös mitä olet tehnyt tai voit tehdä asian korjaamiseksi.

Pukeudu työpaikan mukaan ja ole ajoissa

Selvitä haastattelupaikan sijainti etukäteen, että ehdit varmasti ajoissa. Laita muistiin haastattelijan tai haastattelijoiden nimet, mikäli ne ovat tiedossa. Pukeudu samantyylisiin vaatteisiin kuin ajattelet kyseisessä työpaikassa ja tehtävässä pukeuduttavan.

Mikäli haastattelu pidetään etäyhteydellä, lataa tarvittavat sovellukset ja testaa yhteyttä etukäteen. Valitse haastattelulle rauhallinen tila, ja tarkista että myös videokuvan tausta on riittävän siisti.

Haastattelun jälkeen

Vaikka sinua ei valittaisikaan hakemaasi paikkaan, kannattaa ottaa oppia haastattelukokemuksesta seuraavaa kertaa varten. Muista, että aina ei edes etsitä absoluuttisesti parasta hakijaa vaan sopivinta ja motivoituneinta. Haastattelun jälkeen voit myös soittaa ja pyytää palautetta haastattelutilanteesta.