Työhakemus

Kun löydät kiinnostavan paikan työpaikkasivustoilta tai vaikkapa sosiaalisesta mediasta, lue ilmoitus erittäin huolellisesti läpi. Työpaikan vaatimukset saatetaan ilmoittaa joko erittäin tarkkaan (tutkinto, työkokemus, kielitaito ym.) tai ylimalkaisemmin, jolloin haetaan sopivaa henkilöä. Myös työtehtävistä mainitaan usein vain keskeisimmät.

Useimmiten ilmoituksessa annetaan puhelinnumero, josta saa lisätietoja tarjolla olevasta työpaikasta. Käytä mielellään mahdollisuus hyväksesi ja ota yhteyttä ilmoituksessa nimettyyn henkilöön. Valmistaudu puhelinkeskusteluun. Mieti, miten esittelet itsesi ja asiasi sekä mitä lisätietoja työpaikasta tarvitset. Perehdy organisaatioon ennen soittoa jotta kysymyksesi ovat aidosti hyödyllisiä. Puhu selkeästi ja pyri mahdollisimman tiiviiseen ilmaisuun. Kuuntele ja kirjoita ylös saamasi tiedot.

Hakemuksen sisältö

 • Sinun nimesi ja yhteystiedot
 • Vastaanottajan nimi ja yhteystiedot (tarkista ilmoituksesta kenelle hakemukset pyydetään osoittamaan)
 • Päiväys
 • Viittaus ilmoitukseen tai puhelinkeskusteluun
 • Otsikko (käytä esim. tehtävänimikettä otsikkona)
 • Lyhyet henkilö- ja koulutustiedot
 • Vastaukset työnantajan esittämiin vaatimuksiin
 • Palkkatoivomus, mikäli sellaista pyydetään esittämään. Katso vinkkejä palkkasuosituksista esim. AKAVAn sivuilta.
 • Mahdolliset suosittelijat (jos ei CV:ssä mainittuina)
 • Ansioluettelo liitteenä
 • Pyydettäessä liitteinä jäljennökset tärkeimmistä todistuksista

On hyvä pitää mielessä, että työnantajan tulee saada käsitys sinusta vain muutaman kirjoitetun rivin perusteella. Näin ollen sinun tulee laatia hakemuksesi niin, että se erottuu ehkä satojen hakemusten joukosta. Panosta tiiviiseen ilmaisuun!

Kaikenlaisten jippojen tai kikkojen käyttämisen suhteen kannattaa kuitenkin olla hyvin varovainen. Sinun on itse uskottava kykyihisi, jotta joku toinenkin voisi niistä vakuuttua. Yleisimpien mallien suora kopiointi ei välttämättä ole eduksi.

Kerro motivaatiosta

Kirjoittaaksesi hyvän hakemuksen täytyy sinun tuntea itsesi: motivaatiosi, kiinnostuksesi sekä osaamisesi. Urasuunnittelun tukikysymysten kautta voit kartoittaa näitä asioita.

Kerro hakemuksessa, miksi haluat kyseisen työpaikan. Kiinnostuksesi voi liittyä esimerkiksi työtehtävien sisältöön tai työnantajaorganisaatioon. Muista perustelut. ”Haen tätä tehtävää, koska se on mielestäni todella kiinnostava” ei vielä ole riittävä osoitus kiinnostuksesta tai motivaatiosta. Kerro siis miksi olet kiinnostunut tehtävästä.

Muista, että työnantajaa ei kiinnosta sinussa se, että tarvitset työpaikan, vaan että avoimeen tehtävään löytyy mahdollisimman motivoitunut ja osaava työntekijä.

Motivaatiosta kertoo myös haettavaan tehtävään hyvin kohdennettu hakemus. Älä siis lähetä samaa hakemusta useasti, vaan räätälöi hakemus ja CV haettavaa paikkaa varten.

Kerro itsestäsi ja osaamisestasi konkreettisin esimerkein

Vastaa työpaikkailmoituksessa esitettyihin vaatimuksiin ja perustele sopivuutesi tehtävään. Kronologisen työhistorian kuvauksen sijaan kerro kokemuksestasi osaamisalueittain tai kokonaisuuksittain.

Käytä konkreettisia esimerkkejä kuvaamaan osaamistasi. Minkälaisissa tilanteissa osaamisesi on näkynyt? Minkälaista palautetta olet saanut? Miten osaamisesi olisi hyödyksi haettavassa tehtävässä?

Kerro myös itsestäsi ja vahvuuksistasi persoonana. Yleisiä adjektiiveja, kuten iloinen, tunnollinen tai ahkera, kannattaa välttää tai ainakin kertoa, miten nämä ominaisuudet näkyvät sinussa.

Aina ei ole helppoa löytää sopivia esimerkkejä, mutta itsetuntemusta kartoittavien kysymysten kautta voit saada ideoita siihen, miten kertoa itsestäsi ja osaamisestasi konkreettisin esimerkein.

Pyri tiiviiseen ilmaisuun

Pyri siihen, että hakemuksesi mahtuu yhdelle A4-arkille. Korosta siis kyseisen työtehtävän tai työnantajan kannalta olennaisia seikkoja ja jätä muut ansioluettelon ja/tai liitteiden varaan.

Kiinnitä huomiota myös tekstin luettavuuteen. Hyvä hakemus on helppo lukea. Vältä siis monimutkaisia lauserakenteita ja vaikeita ilmaisuja. Lopuksi tarkista hakemus oikeinkirjoitusvirheiden varalta.

Avoimet hakemukset

Rekryn CV ja hakemus -esite