Urasuunnittelu

Urasuunnittelu on sillan rakentamista opinnoista työelämään. Parhaimmillaan urasuunnittelu on koko opintokaaren kestävä prosessi ja asenne, joka auttaa sinua löytämään itsellesi mieluisan paikan työelämästä. Omaa osaamista, kiinnostuksen kohteita ja tavoitteita on hyödyllistä pohtia opiskelujen alusta lähtien.

Urasuunnittelun kahdeksan askelta

1. Mitä olen tehnyt?

 • Koulutus- ja työhistoria
 • Harrastukset ja luottamustoimet
 • Kehitykseesi vaikuttaneet elämäntilanteet (esim. kotiäitiys/-isyys)

2. Mitä tiedän, mitä osaan?

Aloita pohtimalla seuraavia kysymyksiä:
 • Missä olen hyvä?
 • Mitä olen oppinut?
 • Mitä ominaisuuksia tai taitoja tietty työ-, koulutus- tai elämänjakso minussa kehitti?
 • Mitä eri vaiheet ovat merkinneet minulle?
Kirjoita, mitä tiedät ja osaat. Voit hyödyntää pohdinnassasi seuraavaa jaottelua:
 • Ammatillinen/alakohtainen osaaminen
 • Yleiset työelämävalmiudet: esim. IT-perustaidot, kielitaito, yhteistyötaidot
 • Persoonalliset taidot: esim. itsenäisyys, joustavuus, innovatiivisuus
 • Erityistaidot: esim. kiinan kielen taito
 • Muut valmiudet: esim. organisointitaidot

3. Mikä minua kiinnostaa?

Pohdi, mistä asioista tai aihepiireistä olet kiinnostunut. Mieti lisäksi opintoihin, työtehtäviin ja työn muihin ominaisuuksiin (esim. työympäristö, työpaikan ilmapiiri) liittyviä kiinnostuksiasi. Voit hyödyntää pohdinnassasi seuraavia kysymyksiä:
 • millaisia haaveita ja odotuksia minulla on?
 • millaisten asioiden parissa haluan työskennellä?
 • millaiset työtehtävät kiinnostavat minua?
 • mitä valmiuksia haluan käyttää työssä?
 • millaisia sosiaalisia kontakteja toivon työssä olevan?
 • mitkä työympäristöön ja työn ulkoisiin puitteisiin liittyvät asiat ovat minulle tärkeitä?
 • millaisessa organisaatiossa haluan työskennellä?
 • mitä tietoa tarvitsen, jotta löydän kiinnostuksen kohteita?

4. Mikä on minulle tärkeää?

Arvot ovat vastauksia kysymykseen: ”Mikä on minulle tärkeää?”. Pohdi, millaiset asiat ovat sinulle työssä ja elämässä tärkeitä, mitä arvostat. Miten nämä asiat näkyvät toiminnassasi? Kirjoita nämä ylös.

5. Mitä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja minulla on?

Ideoi luovasti, millaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja sinulla on toteuttaa itseäsi, kiinnostuksiasi, haaveitasi ja osaamistasi. Voit hyödyntää pohdinnassasi esim. seuraavia kysymyksiä:
 • millaisten asioiden kanssa haluaisin työskennellä tulevaisuudessa?
 • millaista työtä haluaisin tehdä?
 • missä näitä töitä on?
 • mitä tietoa tarvitsen, jotta saan uusia ideoita?
 • missä voin toteuttaa kiinnostuksiani, unelmiani ja tavoitteitani?
 • millaisia koulutusvaihtoehtoja (esim. täydennyskoulutus) on olemassa?
 • mitä kohti haluan mennä?
 • millaisia vaihtoehtoisia suuntia minulla on?

6. Mitä kohti lähden?

Arvioi vaihtoehtojesi hyviä ja huonoja puolia. Mieti kutakin vaihtoehtoa erikseen. Voit ottaa pohdinnassasi huomioon esim. seuraavia näkökulmia:
 • Miksi ko. vaihtoehto kiinnostaa minua?
 • Mitä vaihtoehdon valinta tarkoittaa käytännössä?
 • Mistä asioista (kuten opinnoista tai muusta toiminnasta) olisi hyötyä ko. vaihtoehdolle?
 • Mitä resursseja vaihtoehto vaatii (aika, raha jne.)?
 • Mitä ongelmia ko. vaihtoehtoon liittyy?
 • Mitä muuta selvitän ko. vaihtoehdosta, jotta pystyisin arvioimaan sitä riittävästi?
Kirjoita ylös se vaihtoehto, johon pohdintasi jälkeen päädyit ja joka on tällä hetkellä tavoitteesi ja arvioi tavoitettasi. Tavoitteita voi myös olla useampia.

7. Mikä on suunnitelmani? Miten toimin?

Laadi konkreettinen toimintasuunnitelma, jonka mukaan voit toimia ainakin seuraavan vuoden ajan.
 • Mikä on tavoitteeni?
 • Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
 • Millä aikataululla pyrin tavoitteeseeni?
 • Mitä mahdollisia esteitä on? Miten toimin niiden suhteen?
 • Mistä, miten ja milloin aloitan?
 • Mitä teen konkreettisesti tavoitteen saavuttamiseksi?

8. Miten seuraan suunnitelmani toteutumista?

Olet nyt pohtinut itseäsi monelta kannalta: osaamisiasi, kiinnostuksiasi, arvojasi jne. Olet tehnyt toimintasuunnitelman ja nyt on aika lähteä toteuttamaan suunnitelmaa. Mikä on ensimmäinen askeleesi?

Välillä kannattaa pysähtyä tarkistamaan, miten etenet kohti tavoitettasi ja arvioida tilannetta. Onko syytä muuttaa tavoitetta? Miten suunnitelmasi on päässyt toteutumaan? Voit pohtia uudelleen lähtökohtiasi, kiinnostuksiasi jne. vaikkapa samoin kysymyksin kuin askeleissa 1-6.