Valmistuneet pystyvät hyödyntämään yliopistossa opittua hyvin

Yliopistot seuraavat valmistuneiden työllistymistä ja työurien alkuvaiheita tekemällä vuosittain valtakunnallista uraseurantaa. Urakehitystä seurataan jotta saadaan käsitys siitä, miten opintoja voisi kehittää. Tietoja käytetään myös opiskelijoiden ohjauksessa. Viime perjantaina julkaistiin vuosina 2017 ja 2018 kerätyn aineiston pohjalta tehty raportti.

Raportin mukaan Turun yliopistosta valmistuneet maisterit kokevat voivansa hyödyntää yliopistossa oppimiaan taitoja ja tietoja hyvin (yli 80 % vastaajista). Myös suurin osa, noin 85 % vastaajista ilmoitti olevansa tyytyväinen tähänastiseen työuraan. Akateemisten työuran alun pirstaleisuudesta kertoo kuitenkin se, että suurimman ryhmän (37 %) muodostavat ne vastaajat, joiden uraa kuvaa parhaiten useiden eri määräaikaisuuksien, toimeksiantojen tai apurahakausien ketju. Toiseksi suurimman ryhmän (35 %) muodostavat kuitenkin ne vastaajat, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti saman työnantajan palveluksessa tai yrittäjinä valmistumisesta lähtien.

Uraseurantaraportti – uutinen intrassa

Linkki raporttiin

Maistereiden työllistyminen numeroina

Syksyllä 2019 uraseurantakyselyt lähetetään vuonna 2014 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin tai varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneille sekä vuonna 2016 tohtorin tutkinnon suorittaneille.