Vastaa harjoittelupalautteeseen

Siirry palautelomakkeelle

Turun yliopiston työelämäpalvelut – Rekry tekee vuosittain harjoittelua koskevan palautekyselyn opiskelijoille. Harjoittelutukijärjestelmä uudistettiin vuonna 2022, ja tärkeä keino saada tietoa uudistumisen onnistumisesta on juuri harjoittelupalautteen kautta. Vastaamalla autat myös tulevaisuudessa työelämässä harjoittelevia opiskelijoita saamaan entistä parempaa ohjausta harjoitteluun hakeutumisessa. 

Harjoittelupalautetta on aiemmin kerätty vain niiltä opiskelijoilta, jotka ovat täyttäneet harjoittelusitoumuksen. Tämän seurauksena palautekysely ei ole tavoittanut kaikkia harjoittelussa olleita Turun yliopiston opiskelijoita, vaan aliedustetuksi ovat jääneet esimerkiksi palkatonta harjoittelua suorittavat ja ne, jotka eivät ole käyttäneet harjoitteluunsa yliopiston harjoittelutukea.  

Harjoittelupalautteen perusteella saamme tärkeää tietoa Turun yliopiston harjoittelujärjestelmän toimivuudesta, minkä pohjalta omalta osaltamme pyrimme kehittämään mm. opintojen työelämävastaavuutta ja harjoitteluun pääsemisen tukitoimia. Kyselyssä pääset vastaamaan kysymyksiin esimerkiksi harjoitteluun hakeutumisesta, harjoittelukokemuksestasi ja yliopiston harjoittelutukijärjestelmästä. Toivomme nyt palautetta kaikilta niiltä Turun yliopiston opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet harjoittelun vuonna 2022. Mitä enemmän vastauksia saamme, sitä paremman kokonaiskuvan pystymme muodostamaan harjoitteluista.  

Ylempää löytyvän linkin kautta pääset vastaamaan kyselyyn, jonka täyttäminen vie aikaasi noin 5–10 minuuttia. Pyydämme sinua vastaamaan 1.11.2022 mennessä. Vastausten pohjalta koostetaan harjoitteluraportti, joka julkaistaan vuodenvaihteessa 2022–2023. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa.  

Kiitos palautteestasi ja menestystä syksyn opintoihin!  

 

Lisätietoja 

Stella Simonen (stamsi@utu.fi)