Vuoden 2023 uraseurannat käynnistyivät

Työllistymistietoa kerätään maistereilta viisi vuotta valmistumisen jälkeen ja tohtoreilta kolme vuotta tohtoroitumisen jälkeen. Kysely on auki 11.12 asti.

Yliopistot seuraavat valmistuneiden työllistymistä ja työurien alkuvaiheita tekemällä vuosittain valtakunnallista uraseurantaa. Uraseurantaa on tehty jo yli 15 vuoden ajan. Tänä vuonna vuorossa ovat vuonna 2018 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä vuonna 2020 tohtorin tutkinnon suorittaneet.

Miksi uraseurantaa tehdään?

Uraseurannalla kerätään tietoa valmistuneiden tilanteesta sekä heidän kyselyhetken työstään. Valmistuneita pyydetään myös arvioimaan tyytyväisyyttä tutkintoonsa ja tähänastiseen työuraansa sekä kuvaamaan työllistymiseensä vaikuttaneita tekijöitä.

Vastausten avulla yliopisto pystyy paremmin kehittämään opetussuunnitelman sisältöä työelämän tarpeita vastaaviksi. Vastaukset vaikuttavat myös yliopiston valtiolta saamaan rahoitukseen.

Vastaamalla, autat kehittämään koulutusta ja nykyopiskelijoiden urasuunnittelua

Alumneilta kerättävä tieto on tärkeä tietolähde opetussuunnitelmatyössä. Yliopistolle on tärkeää saada tietoa laajasti työmarkkinoilta, jotta ratkaisut koulutusten sisällöistä pystytään tekemään mahdollisimman laajapohjaisen tiedon perusteella.

Valmistuneiden vastaukset ja näkemykset auttavat nykyisiä opiskelijoita hahmottamaan mahdollisuuksia ja eri alojen osaamistarpeita. Vastaamalla kyselyihin autat siis myös nykyisiä opiskelijoita!

(Mikäli kuulut kyselyn kohderyhmään, mutta et ole saanut kyselyä ja haluaisit vastata, otathan yhteyttä Turun yliopiston työelämäpalveluihin (oscar.nyman@utu.fi).