HANKE LUKUISINA LUKUINA

 

HANKE LUKUISINA LUKUINA

Mari Siipola

Rinnalla –hankkeen tutkimuksen tavoitteet ja suunnitelmat ovat monimuotoisia ja laajoja, kiitos hankkeemme luovien ja idearikkaiden ihmisten. Uudet ideat eivät tunnu koskaan loppuvan, ja niinpä tutkimus koostuukin kokonaisuudessaan kolmesta tutkimusalueesta, jotka edelleen jakaantuvat 14 osatutkimukseen, jotka sisältävät useita erilaisia tutkimusmenetelmiä aina kokeellisesta tutkimuksesta perheiden haastatteluihin ja päiväkodin toiminnan havainnointiin. Kolmen tutkimusalueen tavoitteena on saada tietoa lasten sosiaalisemotionaalisista taidoista ja niiden muuttumisesta taide- ja kerrontalähtöisten menetelmien toteuttamisen myötä sekä siitä, miten menetelmät soveltuvat ja toimivat käytännössä sosiaaliemotionaalisten taitojen oppimisen kannalta. Lisäksi kerätään tietoa mentorityöskentelyn soveltuvuudesta varhaiskasvatuksen täydennyskoulutuksen menetelmäksi.

Näin mittavan tutkimuksen teko on mahdollista, koska hankkeessa on mukana yhteensä 10 päiväkotia, joissa henkilökuntaa on kaikkiaan noin 170 ja lapsiakin 48 ryhmässä yhteensä noin 900. Tekemistä on riittänyt, kun kaikilta lapsilta ja heidän vanhemmiltaan on kysytty suostumus osallistua tutkimukseen. Suostumuskirjeiden toimittaminen päiväkoteihin vei kokonaisuudessaan muutaman päivän, jolloin kuuden ihmisen voimin niin täytettiin kirjekuoria kuin kuljetettiin valtavia kassillisia postia pitkin kahta maakuntaa – kaikkiaan neljän paikkakunnan päiväkodit nimittäin sijaitsevat sekä Satakunnan että Varsinais-Suomen alueella. Lähiseudut todella tulevat tutuiksi ja ajokilometrejä kertyy. Kaikkien 10 päiväkodin kiertäminen ja kirjeiden toimittaminen saman päivän aikana viekin noin 8 tuntia ja 184 kilometriä.

Suunnitelmien toteuttamiseksi olemme tarvinneet kolmen mahtavan tutkimusavustajan apua sekä saaneet seuraamme aivan uuden työntekijän viemään tutkimusta yhä enemmän eteenpäin. Tutkimusaineistoa onkin jo kertynyt huomattava määrä, vaikka tutkimusta on myös yhä toteuttamatta. Saamme jo analysoida esimerkiksi 119 päiväkodin henkilökunnan jäsenen vastauksia emotionaaliseen kompetenssiinsa liittyen, 25 lapsen tekemiä kertomuksia, 13 lapsiryhmän havainnointiaineiston sekä 70 lapsen kokeellisen tutkimuksen aineiston. Kaikista aineistoista löytyy tärkeitä teemoja sosiaalisemotionaalisiin taitoihin liittyen ja niitä onkin kiinnostavaa päästä tarkastelemaan.

Viimeiseksi täytyy vielä todeta, että onneksemme olemme saaneet mukaan todella aktiivisia ja tutkimukseen myönteisesti suhtautuvia ihmisiä. Kun päiväkotien henkilökunnasta 68% vastaa lähettämäämme kyselyyn, ei voi kuin olla kiitollinen. Niin ikään on kiittäminen lapsia ja vanhempia, joista 46% on palauttanut suostumuskirjeen ja suurin osa heistä on vielä antanut lapsilleen luvan osallistua tutkimukseen tai ovat jopa itse osallistumassa tutkimukseen esimerkiksi haastattelun muodossa. Näin hienoja lukuja on ilo luetella!