Alkumatkalla rinnakkain

Blogi sisältää matkakertomuksia Rinnalla- Taide- ja kerrontalähtöinen mentoritoiminta lasten sosioemotionaalisten taitojen oppimisen tukijana varhaiskasvatuksessa -hankkeen toiminnasta.

”En tarvitse mitään niin paljon kuin hunajaa… – sanoi Puh katsoessaan Ristoa ja Nasua – paitsi ystäviä…”

Rinnalla- hankkeen tavoitteena on edistää varhaiskasvatusikäisten lasten (sisältää myös esiopetusikäiset) sosiaalisemotionaalisten taitojen kehitystä ja oppimista taide- ja kerrontalähtöisin menetelmin. Lapsuuden varhaisimmat vuodet ovat aktiivista, jollei jopa aktiivisinta, oppimisen ja kehittymisen aikaa, myös sosiaalisten ja tunnetaitojen osalta. Varhaiskasvatuksen yhteisöissä lasten on mahdollista solmia erilaisia ystävyys- ja kaverisuhteita, jotka vakaissa olosuhteissa kukoistavat ja voivat jatkua läpi elämän. Vertaisten parissa lasten on mahdollista oppia erilaisia elämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja ja yhteispeliä sekä kulttuurista osaamista. Kuitenkin, erilaiset vertaissuhteiden pulmat ovat tavallisia jo varhaislapsuudessakin (ks. esim. Laine ym. 2010).  Ryhmän ulkopuolelle jääminen syrjäyttää oppimisen ja yhteiselon kiehtovasta maailmasta ja lisää riskiä sosiaaliseen ja myöhemmin yhteiskunnalliseen syrjäytymiskierteeseen.

“Mitä voisi lahjoittaa sille,
joka omistaa jo kissankellon,
vanamon, säteet kevätauringon,
jolla on talvi ja syys – kävisikö ystävyys?”

– Elina Karjalainen

Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen, musiikki, kirjojen, satujen ja kertomusten rikas maailma, nähdään tässä hankkeessa lasten sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja sekä itsetuntemusta ja myönteistä minäkuvaa edistävinä ilmiöinä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillinen osaaminen myös sosiaalisemotionaalisten taitojen tukemisessa ja opettamisessa sekä em. menetelmien hyödyntämisessä on keskiössä.  Tässä hankkeessa henkilöstön ammatillinen kehittyminen ja täydennyskoulutus omalla työpaikalla ja omassa työssä mentoritoiminnan kautta mahdollistaa parhaimmillaan koko päiväkodin toimintakulttuurin kehittymisen ilmastoltaan sosiaalisemotionaalista oppimista, mielenterveyttä ja hyvinvointia tukevaksi ja kannattelevaksi. Yhteinen mentorin kanssa tapahtuva vertais- ja työssäoppiminen eivät vie henkilökuntaa pois lasten parista vaan suovat mahdollisuuden yhteiselle opintomatkalle kollegoiden ja myös lasten kanssa. Matkalla mukana olemme me yliopistojen edustajat: seikkailussa, jonka lopputuloksena uskomme olevamme jokainen sosiaalisesti ja emotionaalisesti taitavampia, kypsempiä ja kykenevämpiä ymmärtämään toisia ihmisiä ja yhteisöjä.

Hiekkakakkuja tee minä en,
katselen kakkuja inhoten.
Tarvitsen, tahdon ystävän
silloin, tämän tiedäthän:
Kakkuset joutuvat kaatumaan,
kallistumaan ja maatumaan.
Ystävän kanssa me kirmataan
ylitse kallion, hiekkamaan.

Silloin kaikki on hyvin.
Silloin onni on syvin.

Elina Karjalainen

Paraikaa hankkeessa…

Hankkeemme on käynnistynyt rahoituksen varmistuttua joulukuun 2018 puolen välin jälkeen. Alkuvuosi on kulunut tiiviisti opeteltaessa hankkeen hallinnointia ja suunniteltaessa sen toteutusta. Yhteistyökumppanimme Oulun yliopiston toimijoiden kanssa olemme kehitelleet mentoroinnin ja taide- ja kerrontalähtöisten menetelmien kokonaisuutta ja kirjoa. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman campuksella hanketoimintaa on suunniteltu yhdessä hankkeessa mukana olevien kuntien varhaiskasvatuksen kanssa. Mukaan tulevien päiväkotien kanssa laaditaan parhaillaan yhteisiä sopimuksia, ja hankkeeseen palkattavien mentoreiden valinta (5 kpl) on meneillään. Mentorit koulutetaan kevään ja kesän aikana sosiaalisemotionaalisen kehityksen ja oppimisen teoriaan, mentorointiin ja menetelmien käyttöön. Kouluttajina toimivat hankkeen asiantuntijat. Oulussa hankkeen asiantuntijat toimivat kahden mukana olevan päiväkodin mentoreina itse.  Hankkeeseen liittyy monimenetelmäinen ja -muotoinen tutkimustoiminta. Matkakertomuksia pääset lukemaan säännöllisin väliajoin! Muista kurkata hankkeen sivuille!

Hyvää matkaa meille!

Ensimmäinen blogisti

Marita Neitola

KT, projektin vastuullinen johtaja