Deep Talk – Syvällinen matka yhteiseen ymmärrykseen

Deep Talk – Syvällinen matka yhteiseen ymmärrykseen

Deep Talk –menetelmä vie Rinnalla-hankkeen toimijoita Eurooppaan. Viime viikolla Marita Neitola, Katri Moisio ja Juli-Anna Aerila viettivät kaksi päivää Dublinin yliopistossa tutustuen Deep Talk –menetelmän kansainvälisiin sovelluksiin. Matkanjohtajana toimi menetelmän kehittäjä ja Rinnalla-hankkeen Deep Talk –asiantuntija Tuula Valkonen. Kun muut suomalaiset matkasivat takaisin Raumalle, Tuulan matkan jatkui Sheffieldiin viimeistelemään uusinta kirjaa Deep Talkista.

Deep Talk -menetelmä on saanut vaikutteita amerikkalaisen tohtori Jerome Berrymanin Godly Play –uskontokasvatusmenetelmästä, jossa erilaisia uskonnollisia kertomuksia käsitellään lasten kanssa hyvin elämyksellisesti. Godly Play – menetelmä perustuu montessoripedagogiikkaan, jonka periaatteita on leikki, tutkiminen, ihmettely, hiljaisuus, sanaton viestintä ja kokeileminen. Erityisesti nämä montessoripedagogiikasta lähtöisin olevat piirteet löytyvät myös Deep Talk –menetelmästä.

Deep Talk –menetelmä soveltuu uskontokasvatukseen, mutta myös kaikkeen muuhun eettiseen kasvatukseen ja kasvuun, kuten Rinnalla-hankkeessa. Menetelmän lähtökohtana ovat pääasiassa erilaiset ikiaikaiset kertomukset, joiden alkuperä ja kirjoittajat vaihtelevat. Suuri osa menetelmässä käytetyistä tarinoista on niin vanhoja, ettei niiden alkuperää varmuudella tiedetä. Esimerkkinä voi mainita Arvokas timantti –kertomuksen, jonka juuret löytyvät sekä kristinuskosta että hindulaisuudesta. Menetelmässä voi kuitenkin käyttää myös muita, riittävästi etäännyttäviä ja metaforisia tarinoita. Dublinin matkan aikana osallistuimme Deep Talk –tuokioon, jossa lähtökohtana oli Jeremy Clinesin itsensä kirjoittama kertomus.

Rinnalla-hankkeessa kertomusten valinnan keskiössä on sosiaalis-emotionaaliset taidot, kuten asettuminen toisen asemaan ja muiden huomioon ottaminen. Dublinin matkan aikana keskustelimme mm. vanhojen kansansatujen ja Kalevalan kertomusten soveltamisesta Deep Talk –menetelmään. Sopivien kertomusten löytäminen voikin olla haaste, sillä kertomus ei saa olla liian tuttu tai valmiiksi tulkittu ja siinä pitää olla metaforinen taso, joka antaa osallistujille mahdollisuuden tulkita kertomuksen merkitystä omaa kokemusmaailmaa kuunnellen.

Deep Talk –menetelmässä on tietyt vaiheet ja toistuvat elementit, mutta näistä huolimatta se antaa menetelmän käyttäjälle paljon sovellusmahdollisuuksia. Deep Talk –menetelmä alkaa aina osallistujien rauhoittumisella piiriin ja hiekkasäkin avaamisella. Hiekkasäkin avaamista seuraa kertomus, jota kertoja elävöittää luomalla hiekkaan kuvioita. Hiekka on autiomaa, jossa kaikki on mahdollista. Dublinin matkan aikana vaikutuimme Cora O´Farrellin kyvystä herättää hiekka eloon: äänet, hiekan liike ja Coran käden rytmi loivat illuusion, joka lumosi.

Kertomuksen kuulemisen jälkeen osallistujat saavat jakaa ajatuksiaan kertomuksesta: mikä oli kertomuksessa parasta, minkä jättäisi pois ja missä kohtaa kertomusta itse haluaisi olla. Kertomus alkaa henkilökohtaistua ja ryhmä kuuntelee toisiaan. Keskustelun jälkeen tapahtuu rytmin muutos, jota havainnollistetaan vaihtamalla konkreettisesti paikkaa piirissä. Paikan vaihtaminen on merkki siitä, että seuraavaksi kertomus merkityksellistyy jokaisen omassa elämässä. Deep Talk –tuokion ohjaaja piirtää hiekkaan osallistujien tunnelmia, toiveita ja pelkoja, jonka jälkeen jokainen osallistuja kuvaa ajatuksiaan ja suhdettaan sekä kertomuksen teemaan että yhteisöön valitsemalla puuhahmon ja sijoittamalla sen haluamaansa paikkaan hiekkamaisemaan.

Deep Talk –menetelmä on herättänyt paljon keskustelua ja kiinnostusta sekä kansainvälisesti että Rinnalla-hankkeessa. Hankkeen tavoitteiden näkökulmasta parasta menetelmässä on rauhoittuminen yhteiseen hetkeen, dialogisuus ja muiden kuunteleminen sekä jokaisen mahdollisuus osallistua ja kokea kuuluvuutta yhteisöön. Kaikki osallistujat saavat halutessaan äänensä kuuluville; toiset hiljaisemmin, toiset kuuluvammin.

Deep Talk –menetelmän kehittäjä Tuula Valkosen asiantuntijuus on  Rinnalla-hankkeessa  korvaamatonta. Rinnalla-hanke asettaa myös Tuula Valkoselle uudenlaisia haasteita: Menetelmää on sovellettu aikaisemmin erityisesti aikuisten työnohjaukseen ja uskontokasvatukseen. Nyt Deep Talk –menetelmä valjastetaan sosiaalis-emotionaalisen oppimisen ja kasvun tukemiseen varhaiskasvatuksessa.

Tuula Valkonen ja hänen kehittämänsä Deep Talk -menetelmä ovat saaneet Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuuston Arkkipooki-palkinnon vuonna 2015. Arkkipooki jaetaan tunnustuksena merkityksellisestä, ansiokkaasta ja innovatiivisesta työstä.

 

Lue lisää:

Valkonen, Tuula (2013). Deep talk-tunnista yhteisön voima