Kirjasto tulee vierailulle päiväkotiin ja muita polkuja kirjastoyhteistyöhön!

Kirjasto tulee vierailulle päiväkotiin ja muita polkuja kirjastoyhteistyöhön!

Juli-Anna Aerila

Yksi hienoimpia asioita hanketyössä on, kun huomaa, että jokin hankkeessa aloitettu toimintatapa muuttuu pysyväksi käytännöksi. Rinnalla-hankkeessa tapahtuu vielä paljon ja iloisia uutisia kuulee päivittäin.

Tarinoilla lukijaksi (TARU) –menetelmän yhtenä tavoitteena on lisätä kirjallisuuden tarjontaa ja luoda lukijoille mahdollisuuksia kokea kuuluvuutta lukevien yhteisöön. Tämän tavoitteen saavuttamisessa kirjastot ovat avainasemassa. Osalle meistä kirjastokäynnit ovat luontevia ja tuttuja jo lapsuudesta, mutta osalle kirjastokäynnit voivat tuntua vierailta. On myös hyvä huomata, että läheskään kaikissa maissa ei ole julkista tai ilmaista kirjastolaitosta.

Heti Rinnalla-hankkeen alussa lähdettiin rakentamaan kirjastoyhteistyötä päiväkotien ja kirjastojen välillä. Monilla hankepaikkakunnilla yhteistyö olikin jo vilkasta eikä mitään ihmeellistä tai ihan uutta ollut tarpeen keksiä. On kuitenkin aina yhtä ihanaa huomata, kuinka valmiita ja innokkaita kirjastot ovat kokeilemaan kaikenlaista kirjoihin ja lukemiseen liittyvää toimintaa. Monilla kirjastoilla, kuten Porissa ja Eurajoella, on myös omia lukemista edistäviä hankkeita.

Rinnalla-hankkeen aikana kaikkiin päiväkotiryhmiin rakennetaan iltasatukirjahyllyt. Iltasatukirjahyllyt ovat 25 kirjan kokoelmia ja niissä olevia kuvakirjoja lapset voivat lainata kotiinsa yhdenyön lainoiksi. Toiminta on ollut vilkasta monissa ryhmissä ja osa lapsista on lukenut jo useamman kirjahyllyllisen kirjoja kotona. Iltasatukirjahyllykirjoista on myös mukava keskustella vaikka aamupiirissä. Vertaisten lukukokemukset innostavat lainaamaan kirjoja kotiin myös jatkossa. Rinnalla-paikkakuntien kaikki kirjastot ovat lainanneet kirjat näihin hyllyihin ja tarvittaessa keränneet myös tiettyyn teemaan liittyviä kokoelmia. Hankkeessa on mukana 48 lapsiryhmää eli kirjamäärä ei ole ihan pieni!

Lapsiperheiden elämä on usein kovin kiireistä eikä kiinnostuksesta huolimatta aina tahdo ehtiä kirjastovierailulle. Rinnalla-hankkeessa kirjastot ovat tehneet lainaamiseen ja kirjastokäynnit helpoiksi toteuttamalla päiväkodeissa pop up –kirjastoja. Myös ne ovat olleet perheiden suosiossa ja lainaajien määrä on kasvanut joka kerta. Pop up –kirjastosta on saanut myös itselleen kirjastokortin, jos sellaista ei ole ennen ehtinyt hakea. Pop up –kirjastojen toteutuksen perusidea (kirjastoilla on ollut erilaisia toteutuksia) on ollut seuraava: Kirjastonhoitaja on saapunut päiväkodille kirjakokoelman kanssa samoihin aikoihin kuin perheiden vanhemmat. Näin lapset ovat saaneet valita mieleistä luettavaa kotiin vanhempien kanssa päiväkodeissaan. Lainatut kirjat on palautettu kirjastoon. Näin uuden kirjan lainaaminen on ollut helppoa.

Rinnalla-paikkakunnilla on ollut monenlaista, omanlaista, kirjastotoimintaa satupoluista ja muista lastenkirjatapahtumista lähtien, mutta kolmas kaikilla paikkakunnilla toteutunut käytäntö on kirjallisuuden hahmojen vierailut. Kirjastot ovat tilanneet kirjastoille Puppe-koiran tai Herra Hakkaraisen, joita on saanut käydä tervehtimässä, tai jotka ovat saapuneet päiväkoteihin esittelemään kirjoja ja kertomaan elämästään kirjallisuuden hahmona. Näiden tilaisuuksien huippuhetki on monesti ollut halihetki, mutta vierailun jälkeen hahmon esittelemät kirjat ovat kiinnostaneet lapsia vielä pitkään vierailun jälkeen.

Rinnalla-hankkeen kirjastoyhteistyössä on oltu kirjastotoiminnan ytimessä: pääasiana on ollut antaa lapsille kiinnostavia kirjoja, lukemisen elämyksiä ja mukavia lukuhetkiä läheisen kanssa. Ne ovat kuitenkin oiva esimerkki kirjastojen joustavuudesta ja siitä, kuinka suhteellisen pienin ponnistuksin lapset ja kirjallisuus löytävät toisensa.