Pritney Oulun osahankkeessa

Kuva Pirjo Suvilehto

 

”Hei, olen Pritney. Kuka sinä olet?”

”Voisiko Pritney soittaa meille?”

”Kyllä Pritney pystyy laukkaamaan tähtitaivaalla.”

 

Tämä taiteisiin keskittyvä hanke on minulle monen vuoden haave. Olen hahmotellut ja visioinut mielessäni hanketta, jossa kirjallisuusterapia ja sen myötä lapsen kasvua ja kehitystä tukeva, ennalta ehkäisevä kirjallisuustoiminta (Developmental bibliotherapy) voitaisiin saada osaksi varhaiskasvattajien arkikäytänteitä. Mukana on ollut myös ajatus käsinukesta, joka puhuu lapselle hänen kieltään. Haaveeni on toteutumassa.

Blogikirjoitukseni käynnistävät kolme sitaattia ovat hetkiä Pritney-käsinuken vierailuista lasten parissa päiväkodeissa. Pritney on yksi olennainen osa Opetushallituksen rahoittamaa Rinnalla-hankettamme, ja käsinukke Pritneyllä on todelliset juurensa todellisessa ponissa, Kakkulanmäen Pritneyssä, joka muutama vuosi sitten oli mukana valtakunnallisessa kummiponihankkeessa esikouluikäisten ryhmälle. Sittemmin Pritney on käsinukkena vieraillut lasten parissa useissa eri yhteyksissä ja ollut Oulun yliopiston varhaiskasvatuksessa draamaopinnoissa olennainen toimija. Pritneystä™ on myös kirjoitettu muutamia tieteellisisiä artikkeleita ja menetelmää kehitetään edelleen tämän hankkeen aikana.

Pirjo Suvilehto ja Kakkulanmäen Pritney keväällä 2019.

Kuva Leena Poikela

 

Pritneyn kotitalli on Oulun osahankkeessa, ja hankkeen johtajan Pirjo Suvilehdon Ponilehdon laitumilla. Olikin luontevaa saada tämä emotionaalisesti monipuolinen, taiteista innostuva poni Oulun hankkeen kantavaksi hahmoksi tutustumaan lapsiryhmiin ja tuomaan tärkeitä sosiaalisemotionaalisia taitoja tutkimuksen alle. Pritneyn kanssa voimme kiinnostua monista merkityksellistä asioista. Menetelmän sisältöihin kuuluu voimakkaasti kirjallisuusterapia ja siihen liittyvät lapsen kasvua ja kehitystä tukevat, ongelmia ennalta ehkäisevät mahdollisuudet. Lasten ja nuorten kirjallisuusterapia on aihe, josta kirjoitan mm. väitöskirjassani (2008). Pritneyn toinen merkittävä ideasisältö liittyy eläimiin, kuinka puhumme lapsille eläimistä niin, että lapsi voi tunnistaa eläimen itseisarvon ja oppii kunnioittamaan sen lajiominaisia piirteitä. Eläimistä puhutaan varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksessa kapea-alaisesti. Eläimen kohtaaminen ja kasvatukselliset keskustelut tuodaan valokeilaan Pritneyn™ myötä.

Vierailimme toukokuussa Turussa avaamassa Oulun hankkeen menetelmien, Silkkitien ja Pritneyn sisältöjä, niin että nämä osa-alueet voivat jalkautua nyt myös eteläisen Suomen osalta osaksi Rinnalla-hankkeen päiväkotien arkea. Oulussa Rinnalla-hankkeen kevätkausi 2019 on kulunut tiiviisti mentoritoiminnan perustan rakentamisessa. Hommia riittääkin, sillä me hankkeen toimijat Jaana Keränen, Mirja Heikkilä, Leena Poikela, Mervi Nyfors ja Pirjo Suvilehto, olemme sekä mentorikouluttajia, mentoreita että menetelmien kehittäjiä ja tutkijoita – kädet savessa siis ollaan ja asian ytimessä. Olemmekin hahmotelleen tarkasti ajan käyttöä, ja nyt voimme todeta tyytyväisinä, että elokuussa menemme päiväkoteihin, joiden käytänteitä kunnioittaen kohtaamme ryhmien lapset ja aikuiset.

Oulun hankkeessa on käynnistynyt kaksi väitöskirjaprojektia aiheen tiimoilta, ja olemme saaneet yhteistyökuvioita myös Oulun Karvakavereihin ja lukukoiratoimintaan. Opinnäytetöitä on vireillä ja Rinnalla-opintoja Oulun yliopiston opiskelijoille. Pritney-menetelmästä on luennoitu kevään aikana täydennyskoulutuksen tiimoilta Oulun pääkirjastossa ja psykologian tutkijoiden konferenssissa Pariisissa. Lukukoiratoiminnasta ja kirjallisuusterapiasta on julkaistu kirjoitus Onnimanni-lehdessä. Lisää on tulossa. Leena Poikelan ja Pirjo Suvilehdon yhteinen laulukirja Rinnalla-hankkeeseen on hyvää vauhtia edistymässä. On hyvä vire päällä.

 

Tutkimuksellisesti Oulun hankkeessa ollaan kiinnostuneita erityisesti kirjallisuusterapiasta. Mentoritoiminnat ja menetelmien sujahtaminen osaksi päiväkodin arkea kiinnostaa. Kirjallisuusterapia ja siihen liittyvät reflektiivinen kirjoittaminen, tarinointi, kirjallisuusterapian ennaltaehkäisevät ja kasvua ja kehitystä tukevat elementit niin aikuisen kuin lapsen näkökulmasta ovat sellaista, mitä ei aiemmin Suomessa ole viety päiväkotikentälle. Iloitsemme siitä, että tämän hankkeen myötä olemme saaneet tähän mahdollisuuden.

Pritney vierailee päivittäin monessa päiväkodissa ja ryhmässä, ja  yksittäiset kohtaamiset lapsen kanssa ovat merkityksillä ladattuja. Nukke on symboli, ja sen voima on nuken metaforisissa mahdollisuuksissa.

 

Näine ajatuksineni toivotan hyvää alkavaa syyslukukautta 2019

Pirjo Suvilehto, kirjallisuuden dosentti ja Oulun Rinnalla-hankejohtaja

Pritney ja lapsi soittavat kanteletta Kuva Pirjo Suvilehto