RINNALLA-KOKONAISUUS HAHMOTTUU ALOITUSSEMINAARISSA

RINNALLA-KOKONAISUUS HAHMOTTUU ALOITUSSEMINAARISSA

Juli-Anna Aerila & Marita Neitola

Rinnalla-hankkeen aloitusseminaariin kokoontui lähes kaksi sataa varhaiskasvatuksen ammattilaista kaikista Rinnalla-päiväkodeista Porista, Raumalta, Eurajoelta ja Laitilasta. Päivä oli täynnä menetelmäelämyksiä, tietoa lastenkirjallisuuden sosiaalisemotionaalisesta merkityksestä, lasten sosiaaliemotionaalisista taidoista ja siihen liittyvästä tutkimuksesta ja alkavasta mentoroinnista.

Aloitusseminaari oli kaikkien Turun yliopiston Rinnalla-hankkeen työntekijöiden yhteisponnistus. Rinnalla-hankkeen mentoriopettajat osoittivat menetelmäosaamistaan suunnittelemalla eri menetelmiä havainnollistavia työpajoja. Jokainen paja oli oma uniikki kokonaisuutensa ja tarjosi pienen mielikuvamatkan kunkin menetelmän olemukseen: Pritney-työpajassa tutustuttiin Anun virittelemänä eläinten ja käsinuken merkitykseen tunteiden käsittelyssä, Piia toteutti Deep Talk –session kertomalla Timantti-kertomuksen, Tiina ohjasi oppimisentarinoiden maailmaan, Johanna vei vieraat mielikuvamatkalle Silkkitie-menetelmän musiikkiin ja kokemuksellisuuteen ja Merja luki ja kirjoitutti tekstejä TARU-Tarinoilla lukijaksi-työpajassa.

Menetelmätyöpajat innostivat Rinnalla-päiväkotien henkilöstöä ja antoivat kuvan siitä, mitä tuleva vuosi toisi tullessaan. Kaikki ei menetelmissä ollut suinkaan osallistujille uutta, mutta moneen tuttuun sisältöön ja työtapaan löydettiin uusi näkökulma ja tuntui virkistävältä asettua itse kokijan asemaan.

Seminaari oli kaksiosainen ja työpajojen rinnalla kulkivat asiantuntijaluennot. Rinnalla-hankkeen johtaja, Marita Neitola, kirkasti hankkeen sosiaalisemotionaaliseen kasvuun ja oppimiseen liittyviä näkökulmia ja loi kuulijoille kuvaa siitä, missä lasten sosiaalisemotionaalisten taitojen tutkimuksessa mennään. Lastenkirjallisuus on keskeinen osa Pritney-, Taru- ja Silkkitie-menetelmiä. Juli-Anna Aerila valotti kuulijoille lastenkirjallisuuden merkitystä osana Rinnalla-hanketta sekä hankkeen kerronta-ja taidelähtöisyyttä. Vierailevaksi luennoitsijaksi oli kutsuttu jo mentorienkin kouluttajana vieraillut Päivi Kupila Tampereen yliopistosta. Hän kuvasi Rinnalla-päiväkotien henkilöstölle tulevaa toimintakautta mentoroinnin näkökulmasta: mitä tarkoittaa mentorina oleminen, mitä mentoroitavana oleminen.

Rinnalla-aloitusseminaarista lähdettiin odottavissa tunnelmissa. On mielenkiintoista nähdä, miten Rinnalla-toiminta alkaa rakentua osaksi eri päiväkotiryhmien työskentelyä. Yhdessä päiväkotien olemassa olevan toimintakulttuuriin kanssa Rinnalla-toiminnasta tullaan vuoden aikana näkemään erilaisia tulkintoja ja kokonaisuuksia.

Seminaaripäivä sai paljon hyvää palautetta. Oli mielekästä saada toiminnallinen, tiedollinen ja kokemuksellinen kurkistus koko Rinnalla-hankkeen toimintaan sekä samalla tutustua kaikkiin Rinnalla-päiväkoteihin ja hanketoimijoiden.