Turun osahankkeen koordinaattorin kohkaamisia Rinnalla-hankkeessa – kahvikuppien äärellä sosiaalisemotionaalisia taitoja oppien

Koordinaattorin työ pitää sisällään usein paljon käytännön järjestelyä. Rinnalla-hankkeessa koordinaattorin tehtäviäni ovat muun muassa tilojen varaus koulutuksiin, kirjatilauksia ja lisää kirjatilauksia, yhteydenpito päiväkoteihin ja yhdessä muun projektihenkilökunnan kanssa hankkeen kokonaisvaltaisesta toteutuksesta huolehtiminen, unohtamatta yhteistyötä paikallisten kirjastojen ja Oulun yliopiston kanssa.  Kuulostaako haastavalta ja mielenkiintoiselta? Sitä se on! Varsinkin, kun koordinaattorin työtä hoitaa jokseenkin hajamielinen höpöttäjä.

Päiväni alkavat yleensä kupillisella vahvaa kahvia. Ennen kuin kuppi on tyhjä, on mielessä jo tulevan päivän työtehtävät. Mitähän tänään pitikään tilata? Pritney-nukkeja 20 kappaletta, esitteitä ja julisteita hankkeelle, Deep Talk- hiekkasäkkejä, silkkejä Silkkitie-menetelmään ja kirjoja lasten sosiaalisemotionaaliseen kasvuun liittyen. Varmasti olen kyllä unohtanut jotain? Ai niin! Tarroja hankkeelle! Myös tilavaraukset tulee hoitaa kuntoon, jotta mentorimme pääsevät yhdessä suunnittelemaan työtään yliopistomme tiloissa. Arvatakin saattaa, että sähköpostitulvalta ei voi välttyä.

Lounaaseen mennessä on kulunut jo luvattoman paljon kahvia. Ehkä yhden voi vielä juoda, jotta jaksaa hoitaa kuntoon palkkiolaskut hankkeemme kouluttajille. Olemme saaneet kevään aikana nauttia mahtavista kouluttajista, jotka kaikki ovat osaltaan vahvistaneet mentoriemme osaamista ja kyllähän koordinaattorikin on oppinut paljon yhteisistä koulutusjaksoista.

Koulutusjaksot alkoivat kunnon tujauksella tärkeää tietoa lasten sosiaalisemotionaalisista taidoista. Ensimmäisten koulutuspäivien kouluttajana toimi hankkeemme vastuullinen johtaja Marita Neitola sekä projektipäällikkö Juli-Anna Aerila, jotka yhdessä kouluttivat sosiaalisemotionaalisten taitojen lisäksi myös Learning Story-oppimisen tarina-menetelmästä.  Kevään ja kesän aikana Päivi Heikkilä-Halttunen koulutti kuvakirjojen merkityksestä tunnetaitojen tukemisessa varhaiskasvatuksessa, Juli-Anna Aerila ja Merja Kauppila TARU-menetelmästä, Pirjo Suvilehto Pritney-menetelmästä, Leena Poikela Silkkitie-menetelmästä, Tuula Valkonen Deep Talk-menetelmästä, Katri Tapola lastenkirjallisuudesta ja Päivi Kupila sekä Soili Keskinen mentoroinnista ja mentorina toimisesta.

Hankkeen johtajan rautainen sosiaalisemotionaalisen kasvun ja kehityksen tuntemus yhdistettynä projektipäällikön viisauteen lasten lukemisen merkityksestä ovat antaneet allekirjoitetulle sekä mentoreillemme vahvan koulutuksen erilaisiin tietoihin ja taitoihin, joita he tarvitsevat mentorina toimimiseen.

Lounaan jälkeisen kahvikupin äärellä mietin usein positiivisia asioita. Voimme hankkeessamme iloita osaavista mentoreista, jotka elokuussa aloittivat työnsä hankkeen 10 yhteistyöpäiväkodeissa. Yhteistyöpäiväkoteja hankkeellamme on Eurajoella, Porissa, Laitilassa ja Raumalla. Mentorit työskentelevät päiväkodeissa aina elokuusta 2019 toukokuuhun 2020 asti. Koko toimintakauden kestävä täydennyskoulutusmalli (Rinnalla-malli) on jotain, mitä varhaiskasvatuksessa ei ole vielä koettu. Kuka tietää, ehkäpä mallistamme tulee varhaiskasvatuksen kentällä vakio, tapa jolla kouluttaa henkilöstöä?

Mentorimme ovat kaikki varhaiskasvatusopettaja taustaisia alan ammattilaisia, jotka ovat rohkeasti hypänneet kanssamme kohti tuntematonta. Uuden äärellähän tässä ollaan, yhdessä toistemme rinnalla kulkien ja oppien.

Hajamielinen höpöttäjä nauttii työstään ja päivän viimeinen kahvikuppi onkin usein omistettu ajatukselle: miten hienoa on työskennellä Rinnalla-hankkeessa. Hankkeemme vastaa kentällä olevaan tarpeeseen lasten sosiaalisemotionaalisten taitojen ja kasvun kehittämisestä sekä uudenlaisen täydennyskoulutusmallin implementoinnista. Mahtavat kollegat pitävät huolen ettei kahvia tule juotua liikaa, eivätkä langat putoa käsistä.  On sanomattakin selvää, että on ilo olla osana jotain näin uutta ja jännittävää!