Eettiset periaatteet ja tietosuoja

Eettiset periaatteet:

  • Anonymiteetti: tutkimukseen haastattelujen, havainnoinnin ja kyselyiden kautta osallistuvien henkilöiden nimiä ei julkaista. Tutkija ja haastateltavat sopivat yhdessä mitä tietoja tutkimukseen osallistuvista organisaatioista voidaan julkaisuissa kertoa.
  • Haastatellut voivat halutessaan lukea ja kommentoida niitä artikkelien käsikirjoitusversioita, joissa hyödynnetään heidän haastattelujaan.
  • Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.
  • Haastateltavien kanssa käydään läpi etukäteen tutkimuksen perustiedot: esimerkiksi päätavoite, tutkimuksen aineistot ja menetelmät, osallistuminen, vapaaehtoisuus ja anonymiteetti.

Turun yliopiston eettinen toimikunta on todennut projektin tutkimussuunnitelman tieteen eettisten periaatteiden mukaiseksi (tammikuu 2019).

Tietosuoja

SMAK sisältää kahdenlaisia osallistujia: heitä, joiden identiteettiä tutkija ei tiedä (henkilöt jotka vastaavat kyselyihin tai ovat läsnä havainnointitilanteissa) ja heitä, joiden identiteetin tutkija tietää (esimerkiksi haastateltavat). Tästä syystä projektilla on kahdenlaisia tietosuojalausekkeita.

Näiltä sivuilta löytyy yleinen tietosuojalauseke joka koskee henkilöitä, jotka vastaavat kyselyihin ja jotka ovat läsnä havainnointitilanteissa.

Haastateltaville annetaan tietosuojalauseke tutustuttavaksi ennen haastattelua. Tietosuojalauseke käydään yhdessä läpi haastattelun aluksi.